Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ไม่ว่าเพื่อนจะมีมากน้อยเราควรมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ไม่ว่าเพื่อนจะมีมากน้อยเราควรมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

1 second read
ปิดความเห็น บน ไม่ว่าเพื่อนจะมีมากน้อยเราควรมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
0

ผลวิจัยบอกว่า ยิ่งโตขึ้นเพื่อนยิ่งน้อยลง

ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อย ดูจะเป็นปัญหาที่ใคร หลายคนคิดและติดอยู่ในใจ โดยเฉ พ า ะวัยทำงานที่เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนค่อยๆหายไป

ทีละคนทีละคนจนหลายคนนึกว่าเป็นแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่เพื่อนน้อยลง หรือใครคนอื่นเพื่อนก็หๅยไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ

คืองานวิจัยชี้ว่าการที่ยิ่งโตเพื่อนยิ่งน้อยเป็นเรื่องปรกติที่ใครๆก็เจอกัน โดยงานวิจัยได้ค้นพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมีแนวโน้ม

จำนวนเพื่อนไปในทิศทางเดียวกัน คือยิ่งอายุมากขึ้น จำนวนเพื่อนยิ่งน้อยลงในที่นี้นับตามจำนวนเพื่อนที่เราได้มีโอกาสออก

ไป พบ ปะ พูดคุย หรือนัดกันไปเที่ยว ไปทำกิจกรร มต่างๆ ง า น วิ จั ย ชี้ ให้ เห็นว่า จำนวนเพื่อนของเราจะเพิ่มสูงสุดในช่วง

อายุ 25 ปี ก่อนจะค่อยๆ ลดลงอย่ างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุขัยแต่จะไปเน้นที่คุณภาพมากขึ้นกล่าวคือ ปริมาณเพื่อนที่น้อยลง

แต่ กลับ เป็น เพื่อน ที่มีคุณภาพ เพื่อนที่จริงใจ และดีต่อกันสถิติโดยภาพรวมของงานวิจัยยังบ่งชี้ว่า ผู้ชายจะมีจำน วนเพื่อน

สูงสุด 19 คนในขณะที่ผู้หญิงจะมีจำนวนเพื่อนสูงสุด 17.5 คน โดยจะสูงสุดตอนอายุ 25 ปี และลดลงอย่ างต่อเนื่อง

– ช่วงอายุ 10 – 25 ปี จำนวนเพื่อนจะเพิ่มขึ้นอย่ างมาก

– ช่วงอายุ 25 – 40 ปี จำนวนเพื่อนจะลดลงเร็วที่สุด

– ช่วงอายุ 40 – 50 ปี จำนวนเพื่อนดูลดลงอย่ างช้าๆ แต่ต่อเนื่อง

– ช่วงอายุ 50 – 80 ปีขึ้นไป จำนวนเพื่อนดูมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ และ กลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิต

จากสถิติจะเห็นได้ว่า..จำนวนเพื่อนจะลดลงอย่ า งรวดเร็วในช่วง 25-40 ปี หรือ กล่าวคือ ช่วงหลังจบการศึกษา และ เริ่มเข้า

สู่วัย ทำงาน สร้างเนื้อสร้างตัว แนวโน้มส่วนใหญ่มัก จะแต่สังคมใส่หน้ากาก เข้าหากันเ พ ร า ะผลประโยชน์ จึงทำให้ความ

สัมพันธ์ที่แท้จริงถูกมองข้ามไป เป็นเหตุให้มิตรภาพ ไม่ยั่งยืนแต่ก็ใช่ว่าจะแย่เสมอไปเ พ ร า ะ เมื่อลงลึกไปในรายละเอียด

แล้วมีข้อมูลปรากฎอีกว่า เพื่อนที่เราคบหาในช่วงวัย 25-40 และยังคบกันอย่ างต่อเนื่องนั้น มีแนวโน้มว่าจะเป็นเพื่อนกันไป

กระทั่งบั้นปลายชีวิต หรือ กล่าวง่ายๆ คือ เพื่อนแท้ที่พึ่งพาอาศัยกันได้นั้นเอง ดังนั้น..ใครที่กำลังแอบคิดในใจว่า เอ๊ะ! ทำไม

เวลายิ่ง ผ่านไป เพื่อนเรายิ่งน้อยลงทุกที ก็ให้คิดเสียว่าให้มุ่งความ สำคัญไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณเพื่อนๆละคะ ยังเหลือ

เพื่อนที่ดีและจริงใจต่อกันอีกกี่คนน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …