Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของผู้อื่น

ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของผู้อื่น

0 second read
ปิดความเห็น บน ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของผู้อื่น
0

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่น

บ้างยอมเห็นด้วย เป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด เ พ ร า ะมันจะช่วยให้ความ

สัมพันธ์ของเราและเขา  ดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกันเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน และช่วยเหลือ

กันและกันอีกลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดูถึงเราจะไม่ชอบไม่เห็นด้วยหรือ

ขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตามแต่เมื่อ ความคิดเห็นไม่ได้สร้างความ เ ดื อ ด ร้อน อะไรให้กับเราหรือใครๆ เป็นเพียงความคิดในมุม

มองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขา  ด้วย เช่นกันถ้ายอมรับฟัง

ใส่ใจและคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ความคิดของเรา

ไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด ตั ด ความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก”

และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ” ออกไปก่อนเปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่ า

เพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิด อ ย่ า คิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิด ด้ ว ย การบอกหรือคิดว่ามัน ผิ ดพร้อมกับ ยั ด เ ยี ย ด

ความคิดของเราให้เขาแล้วหวังให้เขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราหรอกเ พ ร า ะขนาดเราเอง ก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม

แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ “แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้างหากมุ่งแต่

จะเอาชนะเขา  ด้วยความคิดคำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความ ขั ด

แ ย้ ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันสร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความ

อย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมเอาชนะด้วยการกระทำ

ที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ย่อมมีแต่ความ เ ก ลี ย ด ชั ง และรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่องไม่จำเป็น

ต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะเ พ ร า ะอารมณ์

อย ากเอาชนะอย าก ฟ า ด ฟั น เขาให้ย่อยยับหรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเราเ พ ร า ะจะไม่มีสิ่งดีๆ ใดๆ เกิดขึ้นเลย

นอกจากความรู้สึก ด้ า น ล บ ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความ เ ก ลี ย ด ชั ง ไปอีกนานแพ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุก

เรื่องแพ้เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้อง ท ะ เ ล า ะ

กันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบเ พ ร า ะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ชัดเจนและ

ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อน ท ะ เ ล า ะ กับคนในครอบครัวต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไป ท ะ เ ล า ะ กับคนรักต่อให้ชนะ

ความรักก็จืดจางไป ท ะ เ ล า ะ กับเพื่อนต่อให้ชนะมิตรภาพก็สูญหายไป ท ะ เ ล า ะ กันเ พ ร า ะเหตุผลที่เสียหายคือความ

สัมพันธ์ ที่ เ จ็ บ ป ว ดคือตนเองสีดำก็คือสีดำสีขาวก็คือสีขาวให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลง

เสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิด ต า เ สี ย บ้างในบ้างครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่หวันไหวลองไม่ฟังเสียบ้าง

ช่างปะไรดีกว่าไปฟังทุกเรื่องเปลืองเวลารูดซิบปากเสียบ้างในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้าปิดหูปากให้สนิทและ

ปิดตาเพื่อป้องกันปัญหามากวนใจเ พ ร า ะมีหูก็ต้องได้ยินทั้งคำดีคำไม่ดีเ พ ร า ะมีตาก็ต้องได้เห็นทั้งดีและไม่ดีอย่ า เก็บ

ทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ เรื่องดีๆก็เก็บไว้เรื่องไม่ดี ก็ปล่อยผ่านใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอคนบางคนแค่รับรู้ก็พอได้

ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …