Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 10 ข้อ ที่เราคนไทยนั้นควรรู้และรับทราบไว้

10 ข้อ ที่เราคนไทยนั้นควรรู้และรับทราบไว้

0 second read
ปิดความเห็น บน 10 ข้อ ที่เราคนไทยนั้นควรรู้และรับทราบไว้
0

เรื่องจริงเถียง ไม่ออก เมื่อคนญี่ปุ่นกำลัง มองคนไทย เป็นแบบที่เรามองทัวร์จีนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ชาวจีน

ที่ถูกคนไทย วิจารณ์อย่ างหนัก ในช่วงหลังอาจไม่ต่างจากสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทย ทำเมื่อไปเยือนญี่ปุ่น และ

กำลังถูกคนอื่นมองในแง่ลบ เช่นกันจากการผ่านเวทีในระดับโลก หลายต่อหลายครั้งไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่ างหนัก

หน่วงในกระแสโลกาภิวัตน์ และการก้าวเปลี่ยน อย่ างรวดเร็ว ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยี และวัฒนธรรมเรียกว่าเป็นการ

วิเคราะห์ ที่จี้ ใจดำคนไทยเสียจริง ๆ สำหรับข้อคิดเห็นของนายเซ็ทซึโอะ อิอุจิประธานองค์การส่งเสริม การค้าต่างประเทศ

ของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยนายอิอุจิระบุว่าไทย อาจไม่เป็นประเทศ ที่น่าสนใจในการลงทุนเหมือนที่ผ่านมาในสายตา

ของนักลงทุนญี่ปุ่น โดยชี้จุดอ่อนคนไทยไว้ ถึง 10 ข้อที่ เราคนไทย ควรรู้และรับทราบเ พ ร า ะที่กล่าวมาทุกข้อ แทบ

ปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่ อ่านแล้วพิจารณาอย่ างปราศจาก อคติเมื่ออ่านจบแล้ว เราไม่ควรไปตอบโต้ หรือ ต่อว่า

เขานะเ พ ร า ะนี่คือกระจกบานใหญ่ ที่สะท้อนให้เห็นตัวตน ของเรา

1 : การกระจาย ความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากร ประมาณ 60-70 ที่อยู่ห่างไกล จะไม่มีโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเองและชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่

ของภาครัฐ ที่ต้องส่งเสริม

2 : ไม่จริงจัง ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่น หรือยุโรป ที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลง

อย่ างเคร่งครัด เ พ ร า ะหมายถึง ความเชื่อถือในระยะย าวคนไทย จึงถูกลดเครดิต ความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

3 : การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ไม่มีโอกาส ในการแข่งขัน กับต่างชาติในเวทีต่าง ๆไม่กล้าแสดงออก ขี้อาย

ไม่มั่นใจในตัวเอง จึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

4 : คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ ต่อสังคมเป็นประเภทมือใครย าวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการธุรกิจการศึกษา

ทำให้ประเทศ ชาติล้าหลังไปเรื่อย

5 : มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 7 0 ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพ าะหน้าไปวัน ๆน้อยคนนักที่จะทำงาน

เป็นระบบเป็นขั้น เป็นตอนมีเป้าหมาย ในอนาคตที่ชัดเจน

6 : การบังคับกฎหมาย ไม่เข้มแข็งและไม่ต่อเนื่อง

ทำงานแบบลูบหน้า ปะจมูกปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้มีอำนาจหรือ บริวารจะทำแบบ

เอาตัวรอดไป ก่อนไม่มีมาตรฐาน

7 : ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลก ยังไม่มีทักษะและทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อย่ างสิงคโปร์ไม่ได้

8 : เอ็นจีโอค้านลูกเดียว

บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้ง ที่ต้องเสียโอกาส อย่ างมหาศาลเ พ ร า ะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริง ๆ ไม่ได้พูดกัน

9 : อิจฉาตาร้อน

สังคมไทย ไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเก่ง เป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจมีเงินโดยไม่สนใจ ภูมิหลังโดยเฉพ าะ

คนที่ล้มบนฟูกแล้ว ไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอดคนพวกนี้ ไม่ดียิ่งกว่าผู้ก่อการไม่ดี แต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า

ทำให้คนดี ไม่กล้าเข้ามา เ พ ร า ะกลัวเปลืองตัว

10 : เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็กไทยไม่มีความอดทนจิตใจ ไม่เข้มแข็ง เ พ ร า ะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินไม่สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ไม่กระตือรือร้น

ในการขวนขวายค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เจ็บปวดจริง ๆ แต่มันคือเรื่องจริง ที่เถียงไม่ออก

เห็นทีไทยเ ราจะต้องปรับตัวอย่ างหนัก เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวสังคม ตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐบาลต้ อง

ร่วมกันตระหนัก และหาทางแก้ไข อย่ างจริงจัง

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …