Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 12 วิธี จัดการเมื่อลูกน้องไม่เชื่อฟัง เขาจะไม่ต่อต้านและฟังมากขึ้น

12 วิธี จัดการเมื่อลูกน้องไม่เชื่อฟัง เขาจะไม่ต่อต้านและฟังมากขึ้น

0 second read
ปิดความเห็น บน 12 วิธี จัดการเมื่อลูกน้องไม่เชื่อฟัง เขาจะไม่ต่อต้านและฟังมากขึ้น
0

1. พูดคุยด้วยเหตุผล

หลายครั้งที่ลูกน้องไม่ยอมทำตามคำสั่ง เพราะพวกเขา

ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำ

อยู่ ดังนั้นในการสั่งงานควรอธิบายถึงความสำคัญหรือ

เหตุผลที่จำเป็นต้องให้พวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งด้วยจะดีกว่า

2. ยอมรับความผิดพลาดบ้าง

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็ต้องการให้งานออกมาสมบูรณ์

แต่ก็อย่ าลืมว่า มีอีกหลายปัจจัยเลยที่เราไม่สามารถ

ควบคุมมันได้ บางครั้งคนในทีมก็มีทำผิดพลาดกันบ้าง

การดุด่าหรือกล่าวโทษคนรับผิดชอบ อาจทำให้มุมมอง

ที่พวกเขามีต่อเราเปลี่ยนไปและฟังเราน้อยลง คงจะดี

กว่าหากหลังจากช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้ว ตัวหัวหน้า

เองก็ควรกลับมาทบทวนด้วยเช่นกัน เช่น เราวางแผน

งานมาดีหรือยัง ให้งานย ากเกินไปหรือเปล่า เวลาใน

การทำงานน้อยเกินไปหรือไม่ พร้อมกับหาทางป้องกันไปด้วย

3. ไม่ตัดสินคนอื่น

หลายครั้งอาจจะพบว่าผู้ที่เป็นหัวหน้ามีการวิพากษ์

วิจารณ์งานของลูกน้องอย่ าง รุ น แ ร ง และบางครั้ง

อาจมีการใช้คำหยาบคาบด้วย หากเป็นเช่นนี้แล้ว

นอกจากจะทำให้ลูกน้องไม่ฟัง อาจจะทำให้ความ

สัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานแ ย่ ลงไปด้วย

อย่ าลืมว่าประสบการณ์การทำงาน มุมมอง และ

ความคิดของแต่ละคนนั้นแต กต่างกัน คงจะดีกว่า

หากทำความรู้จักลักษณะนิสัยของคนในทีมและ

เข้าด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละคน

4. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ถือเป็นอีกหนึ่งสกิลที่คนเป็นผู้นำควรมีในยุคนี้ด้วย

เพราะคนทำงานมีความรู้สึกนึกคิด บางวันอาจจะต้อง

จัดการงานเยอะหรือเจอปัญหามากมาย ที่ทำให้เกิด

ความกดดันหรือความ เ ค รี ย ด และส่งผลให้ประสิท

ธิภาพการทำงานลดลง หรือมีความจำเป็นที่จะต้อง

ลาด้วยเหตุผลส่วนตัว ควรถามไถ่เหตุผลที่มาที่ไป

ยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา แทนการจับผิดหรือ

ดุด่าว่ากล่าวลูกน้องจะดีกว่านะ

5. เปิดใจรับฟังความคิดเห็น

นอกจากนี้หัวหน้าควรเปิดใจรับฟังฟีดแบ็กในการ

ทำงานปัญหาหรือความคิดเห็นของพวกเขา ไม่ยึด

เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ และหากมีการพูดคุยกัน

ควรปล่อยให้พวกเขาพูดให้จบก่อน ไม่ควรพูดแทรก

หรือแย้งในทันที เพราะพวกเขาอาจจะมองว่าคุณนั้น

ปิดกั้น หรือไม่ยอมรับฟังได้ ที่สำคัญควรแสดงความ

เอาใจใส่หรือห่วงใยพวกเขาจากใจจริง ไม่ว่าจะเป็น

ท่าทาง การแสดงออก สีหน้า น้ำเสียง และคำพูด

6. แสดงความเป็นผู้นำที่ดี

สาเหตุหนึ่งที่ลูกน้องไม่เชื่อฟังเพราะขาดความเชื่อมั่น

เช่น เห็นว่าหัวหน้ามีประสบการณ์หรือมีอายุน้อยกว่า

ดังนั้นควรให้เวลาพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำให้พวกเขา

รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้น ด้วยการให้คำแนะนำที่ดี

เป็นหัวหน้าที่พวกเขาเชื่อใจได้ สามารถพูดคุยได้ทุก

เรื่อง หากลูกน้องไม่ให้ความเคารพเชื่อฟัง หรือทำตาม

คำสั่ง ก็ไม่ควรแสดงอาการโมโหหงุดหงิดหรือด่ าทอ

เพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาแ ย่ ลง

7. ลดบทบาทความสำคัญ

หากเจอลูกน้องที่มีอีโก้สูง ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเรา

หรือสั่งงานไปแล้วไม่ค่อยทำตาม หลังจากนี้ค่อย ๆ

ลดบทบาทในทีมของเขาให้น้อยลง เช่น ไม่มอบหมาย

งานสำคัญ ๆ หรือโปรเจกต์ใหญ่ ๆ ให้ทำ แต่ให้เขา

รับผิดชอบงานง่าย ๆ หรืองานเล็กงานน้อย ให้เขา

พอมีผลงานให้ตัวเองบ้าง

8. ไม่แทรกแซงงาน

หากมอบหมายงานให้ลูกน้องทำแล้ว ก็ควรไว้ใจ

ให้พวกเขาได้รับผิดชอบ และคุณก็คอยดูและอยู่

ห่าง ๆ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ระหว่างนี้อาจจะลอง

ถามไถ่เป็นระยะ เผื่อพวกเขากำลังมีปัญหาและ

ต้องการความช่วยเหลือ

9. รักษาระยะห่าง

สาเหตุก็คือระหว่างคุณกับลูกน้องมีความสนิทสนม

กันเกินไป เช่น รู้เรื่องส่วนตัวกันและกัน ไปสังสรรค์

ด้วยกันบ่อย ๆ หลังเลิกงาน หากเจอคนที่สามารถ

แยกแยะระหว่างเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวได้

ก็ถือว่าโชคดีไป แต่ถ้าหากเป็นคนที่เห็นคุณเป็น

เพื่อนเล่นตลอดเวลา ควรเริ่มรักษาระยะห่างกับเขา

ให้มากขึ้น ลดการพูดคุยเรื่องส่วนตัวให้น้อยลง

หากมีโอกาสก็ลองคุยกันตรง ๆ น่าจะเข้าใจกันมากขึ้น

10. เข้าหาคนในทีมให้มากขึ้น

ในทางตรงกันข้าม หัวหน้าบางคนอาจจะมีระยะห่าง

กับลูกน้องมากเกินไป เช่น พูดคุยกันเฉพาะเรื่องงาน

หรือหัวหน้าเป็นฝ่ายสั่งให้ทำตามอย่ างเดียว ทางที่ดี

ลองเข้าหาพวกเขาให้มากขึ้น โดยการชวนคุยเรื่องอื่น

นอกเหนือจากเรื่องงาน หรือแสดงความเอาใจใส่คน

ทำงาน เช่น ลองชวนคุยเรื่องความสนใจ ความคิดเห็น

ต่าง ๆ ซึ่งจุดนี้อาจจะเกิดเป็นไอเดียใหม่ ๆ ที่สามารถ

นำไปพัฒนางานได้อีกด้วย

11. ปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียม

ไม่ว่าจะเป็นคนเก่า คนใหม่ หรือคนสนิท ในเวลางาน

ก็ควรปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียม และให้ความ

ยุติธรรมกับทุกคน ไม่ลำเอียงเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่ง

สามารถตักเตือนและสั่งได้ทุกคนเหมือนกัน ที่สำคัญ

ควรปฏิบัติแบบเดียวกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่นำ

เรื่องส่วนตัวของลูกน้องไปพูดต่อ

12. ให้พวกเขาตัดสินใจงานเองบ้าง

ในฐานะหัวหน้างานไม่ควรกุมอำนาจทั้งหมดไว้คนเดียว

ควรปล่อยให้ลูกน้องหรือคนในทีมมีอำนาจในการตัดสิน

ใจงานเองบ้าง ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะผิดหรือถูก แม้ว่า

สุดท้ายแล้วจะเป็นการกระทำที่ผิดพลาด ก็ควรให้กำลังใจ

และกันรับผิดชอบ ดีกว่าคอยคำสั่งคุณเพียงฝ่ายเดียว

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …