Home ดวง ความเชื่อ ทำนาย 12 สิ่ง ที่พ่อแม่เผลอทำไป โดยที่ไม่รู้ตัว จนเป็นปมในใจให้ลูก

12 สิ่ง ที่พ่อแม่เผลอทำไป โดยที่ไม่รู้ตัว จนเป็นปมในใจให้ลูก

0 second read
ปิดความเห็น บน 12 สิ่ง ที่พ่อแม่เผลอทำไป โดยที่ไม่รู้ตัว จนเป็นปมในใจให้ลูก
0

คนเรามักจะบ่มเพาะนิสั ยของตัวเองลงไปยังลูกโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นก่อนจะทำอะไร

หยุดคิดซักนิดก่อนว่า เมื่อก่อนคุณอย ากให้พ่อแม่ทำแบบนี้กับคุณหรือไม่ ? แล้ว

คุณอย ากได้การปฏิบัติแบบไหนจากท่าน? แล้วปฏิบัติแบบนั้นอย่ างมีสติ..!

1.หากลูกของคุณชอบ” ลั ก ข โ ม ย ”

นั่นอาจเป็นเพราะคุณไม่เคยสอนเขาให้รู้จักคำว่า ” ให้ ”

2.หากลูกของคุณ ” ข าดความมั่นใจในตัวเอง”

นั่นอาจเป็นเพราะคุณไม่เคยให้ ” กำลังใจเขา ” เลย

3.หากลูกของคุณ ” ชอบโ ก ห กบ่อย ๆ ”

อาจเป็นเพราะคุณ ” ลงโท ษ” เขามากเกินไป

4.หากลูกของคุณ ” ไม่ค่อยพูด ”

อาจเป็นเพราะคุณ ” ไม่ค่อยได้พูดคุย ” กับเขามากนัก

5.หากลูกของคุณเป็นคน ” ง ก หรือต ร ะ ห นี่ ”

อาจเป็นเพราะคุณไม่เคย ” แบ่งปัน ” อะไรให้เขาเลย

6.หากลูกของคุณ ” ไม่ให้เกียรติผู้อื่น ”

อาจเป็นเพราะคุณชอบ ” ขึ้นเสียง ” กับเขา

7.หากลูกของคุณ “โ ก ร ธ ง่าย “อยู่ตลอดเวลา

อาจเป็นเพราะว่าคุณ ” ไม่เคยชื่นชม ” อะไรเขาเลย

8.หากลูกของคุณ ” ขิ้ อิ จ ฉ า”

อาจเป็นเพราะคุณ ” เพิกเฉย ” ไม่ใส่ใจเขา

9.หากลูกของคุณ ” อ่อนแอ ”

อาจเป็นเพราะคุณชอบ ” ขู่ ” ให้เขาหว าดกลั ว

10.หากลูกของคุณชอบ “เก็บเนื้อเก็บตัว ”

อาจเป็นเพราะคุณ ” ยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง ” มากเกินไป

11.หากลูกของคุณ ” ขิ้ ข ล า ด ”

อาจเป็นเพราะคุณคอยแต่ ” ปกป้อง และ แก้ต่างให้ ”

12.หากลูกของคุณ ” อัน ธ พ าล ” ชอบรั งแ ก คนอื่น

อาจเป็นเพราะคุณแสดงความ ” รุน แ ร ง ก้ าว ร้ าว” ให้เขาเห็น

เห็นไหมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปมที่เป็นอยู่ล้วนเกิดจากผลก ร ร มของการกระทำที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้เคยทำไว้ทั้งสิ้น

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ดวง ความเชื่อ ทำนาย
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …