Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 17 วิธีสร้างกำลังใจให้ลูกๆ ให้ผ่านความยากลำบาก เติบโตไปพึ่งตัวเองได้

17 วิธีสร้างกำลังใจให้ลูกๆ ให้ผ่านความยากลำบาก เติบโตไปพึ่งตัวเองได้

0 second read
ปิดความเห็น บน 17 วิธีสร้างกำลังใจให้ลูกๆ ให้ผ่านความยากลำบาก เติบโตไปพึ่งตัวเองได้
0

1. เป็นผู้ปกครองแบบที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ไม่ควรบังคับหรือเข้มงวดกับลูกมากจนเกินไป

ถ้าเราเข้มงวดกับเขามาก จะทำให้ลูกไม่มีความมั่นใจ

เราต้องทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นอย่ างสร้างสรรค์ อย่ า

เลี้ยงลูกด้วยความกลั ว แต่ต้องให้เขาอยู่ด้วยความกล้า

หากมีคนมาหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้อย่า งน้อยลูกก็จะได้กล้า

ปฏิเสธ และต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้

2. ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

เพราะหากพ่อแม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกอยู่เสมอ คอยช่วย

เหลือตลอดเวลา ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ลูกจะไม่มีทักษะ

ในการคิดแก้ปัญหา อาจทำให้ความเชื่อมั่นของตนเอง

ค่อยๆ หมดลงตามไปด้วย

3. ชมเชยในความกล้าเมื่อลูกทำสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าทีมบาส หรือการลองเล่นโรลเลอร์สเก็ต

พ่อแม่ก็ต้องชม และให้กำลังใจเขาในการทำสิ่งใหม่ๆ โดย

พูดคำชมง่ายๆ อย่ างเช่น ดีมาก หนูเก่งมากเลยลูก เป็นต้น

4. เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นฐานการเรียนรู้

จงเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้

ตัวเอง แต่นั่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อพ่อแม่ทำข้อผิดพลาดให้

เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ เติบโต และก้าวไปข้างหน้า ฉะนั้น

อย่ าปกป้องลูกมากไป จงยอมให้ลูกล้มบ้างมันจะช่วยให้

ลูกเรานั้นเข้มแข็งขึ้นด้วย

5. สอนลูกว่าถ้าจะทำให้สำเร็จ ต้องคิดแบบไหน

พ่อแม่เป็นฮีโร่ในใจของเด็ กๆ จนกระทั่งลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

ฉะนั้น จงใช้โอกาสนี้สอนลูกให้รู้จักวิธีการคิด และวิธีลงมือ

ทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ ต้องเริ่มจากตรงไหนสิ่งสำคัญที่ต้อง

ใส่ใจ มีอะไรบ้างหัดคิด ทำตั้งแต่เรื่องง่ายๆ ไปจนถึงเรื่องย าก

6.ไม่วิจารณ์การแสดงออก

ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ลูกท้อเท่ากับการวิจารณ์ลูก ๆ ในความ

พย าย ามของเขา เราสามารถให้คำแนะนำได้ แต่อย่าถึง

ขั้นวิจารณ์ เพราะการที่พ่อแม่วิจารณ์ลูกบ่อยๆ จะทำให้พวก

เขารู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเอง หมดแรงจูงใจ ไม่มีกำลังใจใน

การทำสิ่งต่างๆ กลายเป็นคนไม่กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ

7. ฝึกให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสามารถให้กับลูกๆ

พ่อแม่ควรให้กำลังใจเพื่อส่งเสริมให้ลูกๆ ได้ทำในสิ่งที่

พวกเขาสนใจ ลูกจะไม่รู้สึกกดดันมากไปและทำได้ดีขึ้น

เพราะได้รับกำลังใจจากครอบครัว ทำให้เกิดความเชื่อมั่น

และพัฒนาตัวเองได้

8. กระตุ้นความอย ากรู้ อย ากเห็น

พ่อแม่ควรตั้งคำถามเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูก

ให้เขาได้คิด ได้เรียนรู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่ างที่เรายัง

ไม่ได้เรียนรู้ ยังไม่เคยเห็นและยังไม่ได้ไปสัมผัส สิ่งเหล่านี้

จะกระตุ้นให้ลูกๆ มีคว ามอยากรู้อยากเห็นนั่นเอง

9. ให้กำลังใจหากลูกเผชิญความทุ กข์

ในชีวิตคนเรานั้น ไม่มีอะไรง่ายไปหมดทุกเรื่อง สิ่งสำคัญ

ในวันร้ายๆคือกำลังใจจากคนใกล้ตัวนี่แหละ ที่จะช่วยให้

เขาสามารถก้าวผ่านพ้นความทุ กข์ไปได้

10. ชื่นชมความพย าย ามของลูก

เมื่อลูกตั้งเป้าหมายเพื่อเอาชนะอะไรสักอย่ างได้

เราต้องชื่นชมในความพย าย ามของลูก อย่ าไปพูด

ให้เขาสูญเสี ยความมั่นใจเด็ ดข าด เราต้องส่งเสริม

และสนับสนุนพวกเขาอย่ างเต็มที่ด้วย

11. เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รู้

พ่อแม่ควรช่วยเปิดโอกาสให้ลูก มีประสบการณ์ในโลก

กว้างมากขึ้น เพื่อเปิดโลกทัศน์สำหรับการเรียนรู้ของเขา

มันจะสอนให้ลูกรู้ว่า ไม่ว่าจะเจอเรื่องน่ากลัวที่เราไม่เคย

เผชิญมาก่อน เราก็จะสามารถผ่านไปและเอาชนะมันได้เสมอ

12. ให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มตามวัยของตัวเอง

เราไม่ควรคาดหวังให้ลูกแสดงพฤติก ร ร มเหมือนผู้ใหญ่

เรื่องแบบนี้ควรปล่อยให้เป็นไปตามวัย เป็นไปตามธรรมชาติ น่าจะดีกว่านะ

13 . หลีกเลี่ยงการซิกแซก

อย่ างเช่น การมีข้อยกเว้นให้ลูกเสมอ แบบนี้จะทำให้

ลูกสับสน และทำตัวไม่ถูกนั่นเอง

14. ให้ลูกลองอะไรใหม่ๆ ที่ท้าทาย

ให้ลูกได้เก็บเกี่ยวความสำเร็จเล็กๆ ของตัวเองไปสู่

ความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จะช่วยสร้างความมั่นใจ

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ พ่อแม่ควรมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่เหมาะสมตามวัยของเขา ให้เขาได้ลองหัดทำเองบ้าง

อย่ าเป็นห่วงลูกมากเกินไป

15. ฉลองความตื่นเต้นสำหรับการเรียนรู้ใหม่ๆ

เด็ กๆ จะเรียนรู้ว่าพ่อแม่รู้สึกยังไง ต่อสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ตัวเขา หากเราตื่นเต้นที่ลูกว่ายน้ำได้ ตื่นเต้นกับการพูด

ภาษาใหม่ๆ ลูกก็จะรู้สึกตื่นเต้นด้วยเช่นกัน

16. คอยรช่วยเหลือและสนับสนุน แต่ต้องไม่มากไป

เพราะการให้ความช่วยเหลือที่มากไป มันจะลดความ

สามารถในการพึ่งพาตัวเองของลูก เราควรให้ลูกได้ลอง

ช่วยเหลือตัวเองก่อน ถ้าไม่ไหวจริงๆ ค่อยเข้าไปช่วยเขา

แบบนี้ลูกจะเอาตัวรอดได้เก่งมาก

17. อย่ าบอกลูกเมื่อเรามีความกังวลใจ

พ่อแม่ต้องเก็บความกังวลใจไว้ให้มิด เพราะถ้าลูกรู้ว่า

พ่อแม่กังวลอยู่ หรือขาดความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆ ย่อม

ส่งผลต่อความมั่นใจของลูกด้วยเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …