Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 3 วิธีการเอาชนะคนที่มีนิสัยชอบกล่าวโทษคนอื่น

3 วิธีการเอาชนะคนที่มีนิสัยชอบกล่าวโทษคนอื่น

1 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิธีการเอาชนะคนที่มีนิสัยชอบกล่าวโทษคนอื่น
0

บทความนี้ เป็นเรื่องจริงที่คิดว่าทุกคนต้องเคยเผชิญกับเห ตุการณ์เหล่านี้ ใ นปัญหาการโดนอิจฉา การโดนกล่าวว่า

นินทาในเรื่องต่างๆ แล้วไม่รู้จะทำอย่ างไร อย ากให้ทุกคนได้ลองอ่ า นบทความนี้ดูนะคะคุณจะไม่ชอบการที่ต้อง

ลดตัว ไปโต้เถียงอธิบายความจริง ให้กับคนอื่นๆที่ “หูเบา”เ พ ร า ะอธิบายยังไง คนประเภทนี้ ก็จะเอาเรื่องคุณให้ได้

พย าย ามเถียงข้างๆคูๆ จะไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเ พ ร า ะจุด ประสงค์ของเขา ไม่ใช่การ “สืบหาข้อเท็จจริง”

แต่เป็นการ “ต้องการเห็นคุณแย่ลง” พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง ขึ้นมาอีกหน่อย(คนที่ “เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ”

มักจะใช้วิธีหาทางทำไม่ดีกับคนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น)การไปโต้เถียงกับคนแบบนี้ จึงไม่มีวันจบแต่การไปโต้เถี ยง…

จะทำลาย “ความสงบใจ” ของคุณเอง …ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา“ยอมไม่ได้”เ พ ร า ะเสียประชากรดีๆ …ให้กับฝ่ายอธรรม

ไปคนดีๆอย่ างเรา จึงต้อง “ไม่เป็นเหยื่อ” คนเหล่านี้วันนี้ ผมมีหลักคิดที่เป็น “กฎจักรวาล” (ธรรมะ) ที่จะช่วยคุณได้ครับ

1 : อย่ าลืมว่า คนที่อิจฉา คิดไม่ดี เกลียดชังคนอื่น…ก็เห มือน “ตกนรกทั้งเป็น” อยู่แล้วใจที่ร้อนรุ่ม เครียด กังวล

นั่นแหละ คือ นรก(เคยได้ยินไหม “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” …นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด)การอิจฉา เกลียดชัง

คนอื่น จึงเป็น “การทำโทษ” คนๆนั้น อยู่แล้วก ร ร มเห็นทันตา! อย่ าไปคิดแก้แค้น เขา ให้ “กฎแห่งก ร ร ม” จัดการ

ดีที่สุดเ พ ร า ะถ้าคุณตอบโต้ในทางไม่ดี…มันจะเป็น “ก ร ร ม” ของคุณด้วย

2 : ข้อสำคัญคือ คุณอย่ าถูกคนแบบนี้ ลากไปลง “นรกในใจ” กับเขา ด้วยคุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” ของคุณ

โดยไม่ยอมลงไป “ทุกข์” กับพวกเข า ด้วย แม้แต่นิดเดียวเ พ ร า ะถ้าคุณลดความสุขแล ะสงบใจของคุณ

มีความทุกข์เพิ่มขึ้น เ พ ร า ะคนเหล่านี้แปลว่า เขาชนะ (ซึ่งพวกเราในเพจนี้ ยอมไม่ได้! )หมายความว่าเรามีหน้าที่

แค่ ดูแล “จิต” และ “ใจ” ของเราให้มีความสุข เสมอ 100%ไม่รุ่มร้อน ไม่เครียด ไม่กังว ลอย่ าลดความสุขตัวเอง

(เ พ ร า ะ…การมีความทุกข์เพิ่ม = นรกในใจ)ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ คุณทั้งสิ้นเหมือนมี

“เกราะกำบัง” น้ำลายของคนอื่นคนที่อิจฉาเกลียดชังคุณ จะ “ยิ่งปี๊ด”เ พ ร า ะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือ เห็นคุ ณมี

ความสุขมีคำกล่าวว่า “การแก้แค้นที่ดีที่สุด คือคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”ผมเห็นด้วย เ พ ร า ะการที่คุณ

รุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น ….คนขี้อิจฉาจะยิ่งทนไม่ได้ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมา กขึ้นเหมือนตก

นรกทั้งเป็นน่าสงสารมากแต่เรื่องที่เค้าจะ “สะใจ” คือการเห็นคุณมีความทุกข์ ร้อนใจ (ตกนรกในใจ) เหมือนพวกเขา

เรายอมได้หรือ ที่จะให้เขา “สะใจ”พวกเราในเพจนี้ ไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะมาอยู่ “บนสวรรค์ในอก”

กับพว กเราต่อนะเป็นกำลังใจให้คุณทำได้

3 : Take action ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเองการไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่น มาเป็น “แผล” ในใจคุณไม่ได้

หมายความว่าคุณยอมเป็น “พรมเช็ดเท้า” ให้คนอื่นให้ไตร่ตรอ งอย่ างดี ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่ างคือ

(1) มีเกราะป้องกันจิต ไม่ให้ตัวเราคิดลบ และทุกข์ไปกับคนคิดไม่ดีด้วย

(2) มีมาตรการป้องกันตัวของเราเอง …เ พ ร า ะเราต้ องเป็นคน “ฉลาด และมีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

สรุป

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนคว บคุมทั้งหมด 100%เ พ ร า ะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเองอย่ าลดตัว

ไปตอบโต้คนชั่ วด้วยวิธีการแบบเดียวกันพวกเขาจะเก่งกว่า คุณ ในวิธีการต่ำๆแบบนั้นพวกเราในเพจนี้ เป็น

“ประชากรคนคิดบวก”ไม่ยอมเสียจำนวนประชากรนะครับเราเป็นกำลังใจให้ สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ

ปล. แถมให้อีกข้อสำคัญเวลาคุณรักษาความ สุขในใจ (สวรรค์ในอก)คุณจะเหมือนมี “พระคุ้มครอง”จักรวาล

จะเข้าข้างคุณเ พ ร า ะตามกฎแรงดึงดูดพลังบวกที่คุณส่งออกไป จักรวาลจะตอบสนองมนุษย์จิตเล็กๆ ทำอะไร

คุณไม่ได้เ พ ร า ะพลังที่ใหญ่ ที่สุดในโลก (พลังจักรวาล) เข้าข้างคุณเต็มที่คุณเหมือนเดินไปไหน มีเกราะกำบัง

มีคนคอยช่วย(จักรวาลคอยส่งคนและสถานการณ์ที่จะช่วยคุณ มาให้)นี่คือ ความลับ ที่ศาสดามหาปราชญ์ทั้งหลาย

ได้สอนเรามาและถ้าคุณ“อวยพร”คนที่มุ่งคิดไม่ดีกับคุณได้ ก็จงทำเ พ ร า ะเขาเป็นคนที่ น่าสงสาร เ พ ร า ะกำลัง

“ตกนรกทั้งเป็น” ช่วยเขาได้ ก็ช่วย

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …