Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 กับดักความขยันผิดๆ ทำไปก็เสียเวลาเปล่า

5 กับดักความขยันผิดๆ ทำไปก็เสียเวลาเปล่า

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 กับดักความขยันผิดๆ ทำไปก็เสียเวลาเปล่า
0

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียน จะได้มีอนาคตที่สดใสหลายคนขยัน ทำงานมา กแต่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้น

หลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยัง ไม่ร วยทำไมสุภาษิตจีนบอกว่า

ให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อน?ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน ประโยคที่บอกว่ า“อย่าขยันทำงานหนักอย่างเดียว

ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”มันเพียงพอจริงหรื อ ไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน“หลุมพรางของความขยัน”หลุมพรางความจน

1 : ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คนที่ประ สบความสำเร็จทุกคนจะมีฝัน คนที่ป ระสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมาย ของตัวเอง

ความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ตามมีความขยันอีกแบบที่เหมือ นจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวย

ก็คือ‘ความขยันในการสร้าง ฝันให้คนอื่น’คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ต้องทำงาน ให้กับคนที่มีเป้าหมาย

ในชีวิตถ้าคุณ ยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอจะมีคนจ้างคุณไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริง จงถามใจตัวเอง

ว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝั นของตัวเอง หรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

2 : ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบ นัสทุกวัน… เป็นความทุกข์’ขุนเขาหลายคนก้มหน้าก้มตาทำงานหนัก

อย่างขยันในงานที่พวกเขาไม่ ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหน

ผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่ากัน ?จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรั กใจที่รัก อันเกิดจากความศรัทธา

และเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่ เชื่อนั่นละ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวย

3 : ขยัน เน้นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึงขยั นทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพดี

หรือไม่ยาจกจะใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่า ที่คุ้น’ซึ่งหมายความว่ายาจกเคย‘คุ้น’ กับการทำงานด้ วยเวลามากแค่ไหน

เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆงานไม่ว่างานนั้น จะ เล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญ ก็ตามในขณะที่เศรษฐี

จะใช้เวลาทำงานมาก เท่าที่‘ควร’นั่นคืองานไหนสำคัญและใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้น

การสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการ ใช้เวลาให้มากเข้าไว้ นั่นเองจงอย่าขยันเน้นจำนวนจงเน้นขยันเชิงคุณ ภาพ

4 : ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความฝันและประสิทธิภา พก็ยังยาก จะเป็นเศรษฐีได้

หากคุณยังขยันอย่างผิดพลาดอยู่นั่นคือ ‘การขยันอ ย่างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’

ทบทวนในสิ่งที่ ทำการทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่า เกิดผลดีผลเสียอย่างไร

ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวขอ งเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วม ทำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่ง ขึ้น

5 : ขยันเพื่อขายเวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อ ย่างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อขายเวลาแลกเงินคุณจะไม่มีวันรวยถ้าเลือกขยัน

เพื่อขายเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเ ลือกขาย เวลาเพื่อเงินคุณจะไม่ทีทาง

ได้พบกับอิสร ภาพทางการเงินและอิสรภาพทางเวลาคนรวยต้องการความมั่งคั่ง พวกเขาคิด ว่าเวลาเป็นทรัพยากร

ที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถ เก็บเอา ไว้ใช้ได้ และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขาเลือกข ยันที่จะรับเงิน

ตามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่ายเงิน ตามอัตราความส ามารถของคุณ ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก

นี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดใน โลก ของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ ให้ได้ตลอดกาล

ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้ อื่น ได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่ายเงินให้คุณมากและยิ่งมีคน

ที่คุณตอบ โจทย์ได้จำนวนมากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงินมาขึ้น

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …