Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 คำ ที่ไม่ควรใช้สอนลูก เพราะยิ่งพูดก็ยิ่งแย่

5 คำ ที่ไม่ควรใช้สอนลูก เพราะยิ่งพูดก็ยิ่งแย่

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 คำ ที่ไม่ควรใช้สอนลูก เพราะยิ่งพูดก็ยิ่งแย่
4

1.ทำไม่ได้

คำนี้ที่ไม่ควรที่จะพูด เพราะการบอกว่าเราทำไม่ได้นั้น

จะทำให้เราไม่อย ากที่จะทำสิ่งนั้น ไม่มีความพย าย าม

ที่ทำมัน เพราะส ม อ ง สั่งไปแล้วว่า “ เราทำไม่ได้แน่ๆ ”

เราจะตีตัวออกห่างจากสิ่งนั้นและปิดกั้นการเรียนรู้ไป

โดยปริยาย

2.เห นื่ อ ย

การพูดว่าเหนื่ อ ย จะทำให้เรามีความรู้สึกเหนื่อยขึ้น

จริง ๆ ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น แต่การพูด

ออกมาจะทำให้ร่ า ง ก า ย ตอบสนองตาม และเกิดอา

การอ่อนล้าขึ้นมาทันที

3.ย าก

การพูดคำนี้เหมือนเป็นการปิดกั้นการลงมือทำ และ

ปิดกั้นโอกาสที่เรา จะได้แสดงความสามารถออกไป

อย่ างเต็มที่ จะทำให้เราคิดว่าเราเป็นคนไม่มีความ

สามารถ และทำไม่ได้แน่นอน สุดท้ายก็จะทำอะไร

ไม่สำเร็จ เพราะจะรู้สึกว่ามันย ากไปหมด

4.ขี้ เ กี ย จ

ถึงแม้จะเป็นคำที่เรามักจะได้ยินคนพูดกันอยู่บ่อย ๆ

แต่ก็ไม่ควรที่จะพูดออกมา แม้จะพูดเล่นก็ตาม

เวลาเราพูดออกมาส ม อ ง และร่ า ง ก า ยก็จะ

สั่งให้เราเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้น แล้วเราจะกลาย

เป็นคนขี้เกียจและไม่มีความรับผิดชอบ

5.ท้ อ

เมื่อมีคำนี้ผุดขึ้นมาในหัว กำลังใจและเรี่ ยวแรง

ต่างๆที่มีก็จะหดหายไปทันที กลายเป็นคนที่ไม่มี

แรงจะทำอะไร รู้สึกห ดหู่ไปเสี ยหมด เกิดความ

ท้ อแท้ขึ้นมาในใจ จำไว้ว่า “ คำพูดเป็นนาย ก าย

เป็นบ่าว ” เป็นคำที่สามารถใช้ได้จริง หากเราคิด

อย่ างไร แล้วพูดออกมาแบบนั้น ร่ า ง ก า ยเราก็

จะตอบสนองไปตามคำพูดแบบนั้น ถ้าเราคิดและ

พูดในสิ่งดีๆ เราก็จะทำเรื่องดีๆออกมา แต่ถ้าเราคิด

และพูดคำที่เป็นลบ เราก็จะทำในสิ่งที่เป็นลบเช่นกัน

ทางที่ดนั้น ควรหลีกเลี่ยงคำที่ไม่สังสรรค์ คำที่ไม่มี

ประโยชน์ คำที่ฟังแล้วรู้สึกดาวน์ แล้วเลือกใช้แต่คำ

ดีๆ ที่ฟื้นฟูและให้กำลังใจตัวเองได้ เช่นคำเหล่านี้

ฉันทำได้ ฉันโชคดี” ฉันไม่เป็นอะไร เป็นต้น รวม

ถึงพูดขอบคุณ และ ขอโทษ ให้ติดปากไว้ด้วย

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …