Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 วิธีบริหารจัดการ เมื่อการเงินเริ่มมีปัญหา รายจ่ายมากขึ้น

5 วิธีบริหารจัดการ เมื่อการเงินเริ่มมีปัญหา รายจ่ายมากขึ้น

1 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิธีบริหารจัดการ เมื่อการเงินเริ่มมีปัญหา รายจ่ายมากขึ้น
0

1.ตั้งสติไว้ก่อน

ลองปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเอง ไม่ก่อหนี้สินเพิ่ม

ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่สำคัญเลยต้องหยุดหา

หนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า เพราะจะทำให้เป็นหนี้แบบไม่รู้จัก

จบสิ้น เราต้องทำให้ได้อยู่ให้ได้ด้วยเงินตัวเอง

2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

ควรทำบัญชีเพื่อบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ด้วย ว่าใน

แต่ละเดือนนั้นเรามีร ายได้จากไหน มากพอกับใช้จ่าย

แค่ไหน ในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าน้ำ

ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่าบ้าน ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ต่าๆงเหล่า

นี้ เป็นต้น ทีนี้ก็ให้รวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่

เราใช้เงินไปกับอะไรเยอะสุด และมันจำเป็นหรือไม่จำเป็น

ถ้าไม่จำเป็นก็ต้องเลิกนะ ถ้าใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ

รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรไป

จะไม่รู้ถึงปัญหาที่แท้จริง เพราะถ้าเรารู้ปัญหาแล้วว่าเงิน

หมดไปกับอะไรก็สามารถประหยัดตรงนั้นได้

3. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา

นั่นก็คือการจ่ายขั้นต่ำเพื่อรักษาบัญชี รักษาเครดิตเอาไว้

เพราะวิธีนี้มันจะเหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ และอาจจะมี

หนี้ เพียง 2-3 บัญชีเท่านั้น เราแนะนำให้จ่ายขั้นต่ำตาม

ใบเรียกเก็บหรืออาจจะจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย

ก็ได้ และมีวินัยในการผ่อ นชำร ะด้วย ถ้าหมดภาระหนี้สิน

แล้ว สิ่งที่ต้องทำเลยคือไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่ม เพราะมัน

จะกลายเป็นหนี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่ม ข ายทรัพย์สินที่

ขายได้ออกไป เพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้ ถ้ามีหนี้สินมากให้

เลือกปิดทีละรายการ ที่มันจะสามารถปิดหนี้ได้ เพื่อให้

เหลือ จำนวนเจ้าหนี้น้อยที่สุด แต่ในทางกลับกันถ้าไม่

สามารถทำได้ ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้

แล้วต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการของศ า ลในระหว่างนี้

แนะนำให้เก็บเงินให้มากที่สุด อย่ าได้ใจกับเงินที่มีเพราะ

ต้องเตรียมสะสมเงินเพื่อเคลียร์หนี้สินทีมีออกไปให้หมด

4. หนี้ไหนสำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่อนบ้ าน ผ่อนรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิ ตหรือ

หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนั้น ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยให้เลือก

จ่ายหนี้ที่มีด อ ก เ บี้ยสูง ๆ ก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้

และควรติดต่อเจ้าหนี้ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้เด็ดขาด เพราะ

เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีหลัง

5.หาช่ องทางสร้างรายได้เพิ่ม

เมื่อเงินหมดก็ต้องหาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้ การเงินติดลบก็ต้อง

สำรวจตัวเองว่ามีของอะไรที่ขายได้บ้าง มีความสามารถอะไร

ก็เอามาทำเป็นงานได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขนมข าย หรือไม่ก็

หากมีทักษะการขายก็หาซื้อสินค้าต่างๆ ไป เพื่อขายตามตลาดนั ดดูก็ได้นะ

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …