Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 วิธีลาออกจากงาน ยังไงให้ไม่ผิดใจกัน ยังรู้สึกดีต่อกันเหมือนเดิม

5 วิธีลาออกจากงาน ยังไงให้ไม่ผิดใจกัน ยังรู้สึกดีต่อกันเหมือนเดิม

4 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิธีลาออกจากงาน ยังไงให้ไม่ผิดใจกัน ยังรู้สึกดีต่อกันเหมือนเดิม
0

1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะลาออก

เมื่อคุณคิดจะลาออกก็ควรจะเป็นคนเดินไปบอกเจ้านาย

ด้วยตัวของคุณเองดีกว่าให้คนอื่นไปบอกแทนคุณ นอก

จากนี้แล้ว ยังควรตรวจสอบสัญญาจ้างให้ดีถึงข้อปฏิบัติ

ในการลาออกด้วย และต้องไม่ลืมคิดถึงระยะเวลาของการ

ออกเงินโบนัสปลายปี เพราะบางทีคุณอาจจะพลาดเงิน

ก้อนโตไปอย่ างน่าเสียดายก็ได้ ถ้าเป็นไปได้คุณควรมอง

หางานใหม่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลาออกไว้ด้วย

2. ทิ้งเรื่องร้ า ย เก็บเอาไว้แต่สิ่งดี ๆ ก็พอ

หลังจากที่คุณลาออกจากงาน คุณควรใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ

อย่ างคุ้มค่าในการพักผ่อน โดยการออกไปเที่ยวต่างจังหวัด

หรือต่างประเทศตามแต่คุณจะชอบ ลองเก็บเกี่ยวประสบ

การณ์ดี ๆ มาประยุกต์ใช้กับการเริ่มต้นทำงานในที่ใหม่ด้วย

ทั้งนี้ อย่ าพูดจาว่าร้ า ยบริษัทเก่า หรือเจ้านายเก่าให้ที่

ทำงานใหม่ฟังอย่ างเด็ ดข าด เพราะเมื่อคุณออกจากงาน

ก็ไม่ใช่ว่าคุณกับเพื่อนร่วมงานต้องจบไปด้วยเสมอไป ติดต่อ

กันไว้บ้างก็เป็นเรื่องที่ดี บางทีคุณอาจช่วยเหลือติดต่อธุรกิจ

กับเพื่อนหรือเจ้านายเก่าก็ได้

3. พูดกับเจ้านายอย่า งไร ไม่ให้เสี ยน้ำใจ

ทางที่ดีคุณควรบอกเจ้านายด้วยตัวเอง บอกถึงเหตุผลที่

ทำให้คุณตัดสินใจไปทำงานที่บริษัทใหม่ เช่น ความก้าว

หน้ามากกว่า เงินเดือนมากกว่า การเดินทางที่สะดวกกว่า

หรือจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ทั้งนี้คุณควรทำหนังสือเป็น

ลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งล่วงหน้าไปยังบริษัทอย่ างน้อย

1 เดือนด้วย อย่ างไรก็ตาม ถ้าคุณกลัวที่จะเผชิญหน้ากับ

เจ้านายและคนในออฟฟิศ คุณก็ควรวางแผนที่จะบอกข่าว

นี้กับเจ้านายคุณในตอนเย็นก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อ

ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ให้เจ้านายคุณและตัวคุณได้มีเวลา

นั่งคิดทบทวน และเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่จะตาม

มาหลังจากการลาออกของคุณ

4. เลี่ยงการลาออกเพราะเกลี ยดงาน หรือ ทะเล าะกับนายจ้าง

บางทีคุณอาจรู้สึกเ ก ลี ย ดงานที่ทำอยู่ หรือรู้สึกไม่ชอบหน้า

นายจ้างของคุณ นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไร แต่คุณก็ไม่ควร

นำเหตุผลเหล่านี้มาใช้กับการลาออกจากงาน ถ้าคุณไม่คำนึง

ถึงใบประเมินจากบริษัท อย่ างน้อยคุณก็ควรคำนึงถึงอนาคต

เอาไว้บ้าง บางทีคุณอาจต้องกลับมาทำงานในบริษัทเดิมอีกครั้ง

หรือบังเอิญต้องร่วมงานกับคนในบริษัทเดิมของคุณ หรือแม้กระ

ทั่งเจ้านายของคุณอาจรู้จักใครสักคนในที่ทำงานใหม่ของคุณ

ก็เป็นได้ ดังนั้นสร้างศั ต รู ไว้ที่ไหนก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ที่ทำงาน

5. เดินออกจากบริษัทอย่ างสง่างาม

ก่อนที่คุณจะออกจากงาน อย่ าลืมที่จะทุ่มเท และสะสางงาน

ให้เสร็จเสี ยก่อน และถ้าเจ้านายของคุณต้องการให้คุณหาคน

มาทำงานแทนคุณ คุณก็ควรอาสาสอนงานให้เด็ กใหม่ก่อนจะ

ถึงวันสุดท้ายของการทำงาน ทั้งนี้ ไม่ควรแสดงความดีใจออก

นอกหน้าในวันสุดท้ายที่คุณทำงาน สิ่งที่คุณควรทำก็คือ ตรวจ

เช็คให้ถี่ถ้วนว่าคุณไม่ได้นำทรัพย์สินของบริษัทติดไปด้วย และ

อย่ าลืมกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมงาน และเจ้านายด้วย

ขอขอบคุณ j o b s d b

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …