Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 วิธีสังเกตุธาตุแท้ของคน..คนไหนจริงใจคนไหนแค่หวังผลประโยชน์

5 วิธีสังเกตุธาตุแท้ของคน..คนไหนจริงใจคนไหนแค่หวังผลประโยชน์

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิธีสังเกตุธาตุแท้ของคน..คนไหนจริงใจคนไหนแค่หวังผลประโยชน์
3

ลองสังเกตุดูคนประเภทนี้ดีแต่ปากไม่จริงใจมักทิ้งให้เราลำบากคนเดียว

สังเกตุดู คนจริงใจมักอยู่ช่วยในวันที่ย ากลำบากคนดีแต่ปากมักทิ้งให้เราลำบากเพียงลำพัง

สิ่งที่แยกแยะ คนจริงใจหรือคบเพื่อหวังผลให้ดูว่าตอนที่มีประโยชน์เขา ดีกับเรายังไงต่อให้

หมดผลประโยชน์ต่อกัน เขาก็ยังดีต่อเราอย่ างนั้นสิ่งที่แยกแยะคนคู่ครองคนรักว่าดีหรือไม่

ก็ ต้ องแยกจาก ความย ากลำบาก นี่แหละบางคนคบด้วยผลประโยชน์ พอหมดค่าเขาก็ไป

บางคนรักเขามากทุ่มเทมากแต่ลืมมองไปว่าอีกฝ่ายไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันเขาอยู่เ พ ร า ะ

เ ร า ดี เมื่อไหร่ที่เขา เจอคนที่ดีกว่าเขาก็ไปนับพื่อนอย่ านับตอนดีๆ ให้นับตอนที่เรากำลัง

แ ย่ กำ ลั ง ต ก ต่ำ นั่นแหละเขาเรียกว่าเพื่อนแท้เพื่อนที่หวังดีกับเราเขาอาจจะไม่พูดไม่

เ พ ร า ะหรอ กอาจจะพูดตรงๆ แม้รู้ว่าเราไม่ชอบก็ต าม 5 วิ ธี รู้ธาตุแท้คน คนไหนจริงใจ

คนไหนแค่หวังผลประโยชน์

1 : พูดไม่จริงทำไม่จริง

พูดอีกอย่ างแต่การกระทำอีกอย่ างทำสวนทางกับความจริงที่พูดไว้หรือพูดแล้วแต่ทำ

ไม่ได้ไม่เคยมีสัจจะแสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลยเอาแต่พูดให้ตัวเองดูดี

แต่แท้จริงแล้วทำไม่เคยได้อย่ างที่พูดไว้

2 : หน้าไว้หลังหลอ ก

ต่อหน้าอย่ างลับหลังอย่ างอยู่กับคนนู้นก็ด่าคนนี้อยู่กับคนนี้ก็ด่าคนนู้นไม่มีความจริงใจ

กับใครอย่ างแท้จริงจงรีบเดินออ กมาจากคนประเภทนี้เ พ ร า ะมีแต่เสี ยกับเสี ย

3 : เลือ กปฏิบัติ

หากเลือ กปฏิบัติกันคนละอย่ างคนละแบบระหว่างคนจนกับคนรวยมีฐานะซึ่งเลือกปฏิบัติ

กันแบบต่างสุดขั้วนั้นหมายความว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหาเ พ ร า ะไม่มีความจริงใจเลย

ประ จ บ คนรวยเพื่อหวังประโยชน์ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่าหากเขาเป็นคนจริงใจต้อง

ปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน

4 : หากคุณต้องการจะลองใจใครบางคน

ที่อาจเพิ่งรู้จักหรือเพิ่งเจอกันครั้งแรกคุณจงทำตัวให้ธรรมดามากที่สุดหากเขายังคงรับได้

นั่นหมายความว่าเขาจริงใจกับคุณหากเขารับไม่ได้นั่นหมายความว่าเขาเข้ามาเพียงเพื่อ

ต้องการผลประโยชน์บางอย่ างกับคุณนั่นเอง

5 : หากคุณ จ น

ถ้าคุณจนเขาจะดูถูกเหยี ย ดหย ามคุณมั้ยเขาจะรังเกียจคุณรึมั้ยแล้วเขาจะปฏิบัติเช่นไร

กับคุณข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธาตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้งสุดๆของจิตใจคนเ พ ร า ะความจน

มันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจออ กไป

ถ้าคุณมีปัญหาหรือมีช่วงวิกฤติของชีวิตใครกันที่อยู่ข้างคุณแล้วใครกันที่ทิ้งคุณไปหาก

เ ข าจริงใจกับคุณเขาจะช่วยเหลือคุณอยู่ข้างๆให้กำลังใจคุณแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหา

อย่ างเต็มพลังแต่ถ้าเขาทิ้งคุณไปอย่ าเสียใจไปเลยแต่จงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่

ไม่ดีออ กไปจากชีวิตเรา

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …