Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 วิธีเลี้ยงลูกของคนจีน สร้างฐานะให้โตไปมีอนาคต

5 วิธีเลี้ยงลูกของคนจีน สร้างฐานะให้โตไปมีอนาคต

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิธีเลี้ยงลูกของคนจีน สร้างฐานะให้โตไปมีอนาคต
0

การเลี้ยงลูกถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในยุคปัจจุบันนี้ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดลักษณะนิสัย

และการกระทำของเขา และวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละครอบครัวนั้นก็แต กต่างกันออกไป ส่วนมาก

มักได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดู แล้วลูก ๆ ก็จำลักษณะนิสัยต่างๆ มา และวันนี้เราได้นำ

การเลี้ยงลูกแบบคนจีนมาให้ดูกัน ว่าพวกเขาเลี้ยงลูกแบบไหนบ้าง

1. คนจีนสอนให้ลูกขยัน อดทน ประหยัด

คนจีนจะสอนให้ลูกขยัน อดทน ไม่ท้อต่ออะไรง่าย ๆ

ไม่ขิ้เกี ยจ มันจึงทำให้พวกเขาสามารถสร้างธุรกิจจาก

เสื่อผืนหมอนใบที่มีได้ ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความ

ย ากลำบาก สอนให้มีความความขยัน อดทน เพราะเขา

มีความคิดว่าการให้ลูกลำบากก่อนจะสบายในอนาคต

และซึ่งมันก็เป็นอย่ างนั้นจริง ๆ

2. คนจีนพวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ รู้จักสู้ชีวิต และนี่แหละ

มันคือการสร้างความภาคภูมิใจพ่อแม่ ชาวจีนพวกเขา

จะไม่โอ๋ลูกจนเกินงาม เขาเชื่อว่าลูกเรียนเก่งได้หากมี

ความตั้งใจและขยัน หากลูกสอบต กพ่อแม่ชาวจีนจะว่า

กล่าวพร้อมให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกฝนตนเอง

ให้เก่งขึ้นกว่าเดิม เพราะการเคี่ ยวเข็ ญของพ่อแม่ทำให้

ลูกประสบความสำเร็จ มีความอดทนมากขึ้นด้วยนั่นเอง

3. คนจีนพวกเขาสอนให้ลูกคิดให้ได้ด้วยตัวเอง

พวกเขาจะสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองให้เป็น สอนให้คิด

และตัดสินใจเองได้ เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่ถือว่า

มีประชากรเยอะ การแข่งขันก็สูง พวกเขาจึงต้องสอนลูกๆ

ให้ช่วยเหลือตัวเองเป็น คิดเอง ตัดสินใจเองได้ และผลนั้น

จะออกมาอย่ างไร ก็เป็นเพราะการตัดสินใจของเราเอง

4. พวกเขามีแผนอนาคตให้ลูกๆ เสมอ

พวกเขามักจะเตรียมอนาคตให้ลูกๆ จะสอนให้ลูกรู้จัก

ความสามารถ และรู้ศักยภาพของตัวเอง พร้อมทั้งติ ด

อ าวุ ธทางปัญหา เพื่อให้มีทักษะฝึกฝนวินัยและสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ตนเอง แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามฝัน

มันจึงทำให้เด็ กๆ ชาวจี นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ในอนาคตจากการปลูกฝังของพ่อแม่ และวางแนวทางไว้ให้

5. พวกเขาสอนให้ลูกกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ

เพราะพวกเขาถือว่าลูกของเขานั้นเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่

จึงต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณด้วย

มันจึงเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาของขงจื้อ ว่าลูกมี

หน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ทำให้

พ่อแม่ภูมิใจเหมือนกับพ่อแม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

เลี้ยงดูลูกไงเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …