Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 สิ่งที่พ่อแม่ทำ จนกลายเป็นสร้างปมให้ลูกโดยไม่รู้ตัว

5 สิ่งที่พ่อแม่ทำ จนกลายเป็นสร้างปมให้ลูกโดยไม่รู้ตัว

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 สิ่งที่พ่อแม่ทำ จนกลายเป็นสร้างปมให้ลูกโดยไม่รู้ตัว
0

1.เผลอต่อว่าลูกต่อหน้าคนอื่น

การดุด่ าว่ากล่าวลูกต่อหน้าคนอื่นนั้น ถือเป็นการทำร้ า ย

จิตใจลูกเป็นอย่ างมาก คุณพ่อคุณแม่ต้องคิดอยู่เสมอว่า

เ ด็ ก ๆ เขาก็มีความรู้สึกอาย และเสี ยหน้าเป็นนะ ดังนั้น

หากลูกมีพฤติก ร ร มที่ไม่เหมาะสม ควรค่อย ๆ พูดกับลูก

ในระดับที่เสมอกัน ด้วยน้ำเสียงที่ดูอ่อนโยนและเป็นมิตร

ซึ่งไม่ควรเผลอที่จะต ะ ค อ ก หรือโวยวายใส่ลูกต่อหน้า

คนอื่นหรือที่สาธารณะ

2. เผลอข่ ม ขู่ หรือทำให้ลูกก ลั ว

เ ด็ ก ๆ มักจะกลั วเสียงดุจากคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว สาเหตุ

ก็เนื่องจากลูกยังไม่สามารถเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีเกือบ

ทั้งหมด การเรียนรู้ครั้งแรกหรือการทำผิดพลาดอาจทำให้

ลูกเกิดความไม่กล้าในครั้งต่อไป หากพ่อแม่ใช้วิธีการขู่มา

เป็นข้อห้ าม หรือห ล อ ก เพื่อไม่ให้ลูกได้ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น

ออกไปนอกบ้าน ระวังตำรวจ จั บ นะ หรือ ถ้าซนมาก ๆ เดี๋ยว

ตุ๊กแกกิน ตั บ เลย การขู่แบบนี้ หากคุณทำบ่อย ๆ ลูกจะซึบ

ซับและจะกลายเป็นการกลั วและฝังใจ กลั วแม้กระทั่งเรื่อง

นิด ๆ หน่อย ๆ ทำให้เ ด็ กกลายเป็นคนขี้ ก ลั ว ซึ่งความกลัว

เหล่านี้จะเป็นสาเหตุให้เ ด็ กเก็บไปฝัน และนอนผ ว าในตอน

กลางคืนได้ ถือเป็นการบั่ น ท อ น สุ ข ภ า พ ของเด็ กอย่ าง

มาก เพราะสำหรับพวกเขาแล้ว เรื่องของจิตใจกับความรู้สึก

ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญ ไม่น้อยไปกว่าการเอาใจใส่ ดูแล

สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย เพราะสองอย่ างนี้จะเติบโตคู่ไปกับลูก

ทางที่ดนั้น พ่อแม่ไม่ควรเผลอกระทำสิ่งเหล่านี้ลงไปให้ลูก

รู้สึกแ ย่ หรือรู้สึกไม่ดี เพื่อให้ลูกได้เติบโตมาเป็นเ ด็ กที่มี

อารมณ์ดี มีจิตใจมั่นคง และร่ า ง ก า ย ที่แข็งแรงในอนาคต

3. เผลอเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น

เพราะการเปรียบเทียบจะเป็นการสร้างความรู้สึกด้ อยให้เกิดขึ้น

ในชีวิตของลูก ๆ ซึ่งเป็นอั น ต ร า ย ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ

ของเด็กเป็นอย่ างมาก ถึงแม้การพูดในลักษณะนี้จะเป็นการที่

อย ากจะให้ลูกได้พย าย ามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นก็ตาม แต่ก็

อาจทำให้เ ด็ กรู้สึกด้ อยค่า และมองว่าไม่เก่งเท่าคนอื่น ๆ อาจ

จะเลิกพย าย ามทำหรือยอมแพ้ หรืออีกมุมหนึ่งคือ เ ด็ กอาจ

เกิดความคิดหาทาง ก ลั่ น แ ก ล้ ง ทำ ล า ย คู่แข่งคนอื่น ๆได้

ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเข้าใจว่า พื้นฐานของเ ด็ กแต่ละคนนั้น

ตลอดจนความสามารถนั้นแต กต่างกัน ควรจะมองและชื่นชม

ลูกในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ และถนัดมากกว่าการใช้คำพูดเพื่อ

ทำ ล า ยความรู้สึกของลูก ๆ ด้วยการเปรียบเทียบหรือเพื่อต้อง

การให้ลูกเก่งกว่าเ ด็ กคนอื่น ๆ ในทุกด้าน

4. เผลอบอกว่า ไม่รักแล้ว

จริง ๆ แล้วไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอก แต่ก็ไม่

ควรนำความรักมาใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อต่อรองกับลูก ซึ่งการพูด

ว่าไม่รัก ไม่รักบ่อย ๆ นั้น จะเป็นการบั่ น ท อ น ความมั่นคงทาง

อารมณ์ และจิตใจของลูกเป็นอย่ างมาก พ่อแม่บางคนอาจบอก

ว่าไม่รักเพื่อให้ลูกเชื่อฟัง แต่หารู้ไม่ว่าวิธีนี้อาจทำให้เ ด็ก รู้สึก

คิดจริงจังก็ได้ว่า พ่อแม่ไม่รักจริง ๆ และรู้สึกเ จ็ บ ป ว ด มากที่สุด

อาจจะไม่ทำตามในสิ่งที่พ่อแม่บอกแล้ว เพราะเขาคิดว่ามันคง

ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะทำดีหรือเชื่อฟัง เมื่อพ่อแม่ไม่รักเขา

ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเ ด็ กมาก ดังนั้น หากคุณจะ

ตำห นิ ลูกที่มีพฤติก รร มที่ไม่เหมาะสม ควรว่ากล่าวด้วยเหตุผล

มากกว่าการบอกว่า “ ถ้าทำตัวแบบนี้พ่อแม่ไม่รักนะ ” จะดีกว่านะ

5. เผลอเพิกเฉย ไม่สนใจลูก

การแสดงความไม่สนใจต่อลูกนั้น ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจ

แสดงออกให้ลูกเห็นว่าการเรียกร้องแสดงความสนใจ เพื่อที่จะ

ให้พ่อแม่ตามใจนั้น เช่น การร้องไห้ชั กดิ้ น ชั กง อ หรือการที่

เดินหนีออกจากพ่อแม่นั้นไม่ได้ผล วิธีนี้ถือเป็นการช่วยฝึกวินัย

ของลูกให้เรียนรู้ว่า พฤติก ร ร มแบบนี้ไม่สามารถเรียกร้องความ

สนใจจากพ่อแม่ได้ และลูกก็จะไม่ทำอีก แต่กลับกัน หากพ่อแม่

เอาแต่สนใจอย่ างอื่น โดยที่ไม่สนใจลูกเลย เพิกเฉยต่อการที่ลูก

จะเข้ามาเล่นด้วยหรืออวดสิ่งของที่ลูกได้ทำเอง ถือเป็นการทำ

ร้ า ย ต่อจิตใจลูกมากเลยนะ

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …