Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 สิ่งหากคุณกำลังเจออยู่ไม่ว่ากับใคร ควรเดินออกมาได้แล้ว

5 สิ่งหากคุณกำลังเจออยู่ไม่ว่ากับใคร ควรเดินออกมาได้แล้ว

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 สิ่งหากคุณกำลังเจออยู่ไม่ว่ากับใคร ควรเดินออกมาได้แล้ว
0

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนสองคนคบกัน แต่ในข ณะเดียวเมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินไปอย่ างที่เราต้องการ

ก็มีเหตุผลมากมายที่เพียงพอจะ ทำให้เราตัดสินใจ เลิ กคบใครสักคนหนึ่งได้

1 : เขามองคุณในแง่ร้า ยอยู่เสมอ

หากเค้ามองคุณในแง่ร้า ยอยู่เสมอ หวาดระแวง แ ละไม่ไว้วางใจ คุณอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะพย าย า มพิสูจน์ตนเองให้เค้าเห็น

มากขนาดไหนก็ไม่สามารถทำให้เขาม องคุณในแง่ดีขึ้นมาได้หากยังคบ กันต่อไป ก็มีแต่จะหวาดระแวงหาเรื่องร้ ายๆ

(ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องจริง แต่เกิดขึ้นจากความหวาดระแวงของเขาเอง) ขึ้นมาทำร้ า ยจิ ต ใจกันบ่อยๆ

จนทำให้รู้สึกอึดอัด และตะขิดตะขวงใจที่จะคบกัน

2 : เขานำความลับของคุณไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้อยู่เสมอ

หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ความลับไม่ มีในโลก” แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดีก็ไม่ควรนำความลับของเราไปเปิดเผยให้ผู้อื่น

รับรู้นะคะเราเล่าให้เขาฟังเพราะเราไว้ใจเขาวางใจว่าเขาจะไม่แอบทำร้ า ยเราด้วย การนำความลับของเราไปพูดต่อ

หากการนำความลับของเราไปเปิดเผยนั้นส่งผลดีต่อตัวเรา ก็อาจจะยังพอให้อภัยได้แต่ถ้าหากการนำความลับ ของเราไปเปิดเผย

แล้วทำให้ชีวิตของเราต้องพบเจอกับความย ากลำบาก หรือได้รับผลกระทบหรือเกิดปัญหา ตามมามากมาย การกระทำนี้

ย่อมไม่ใช่การกระทำที่ ดีและไม่ใช่การกระทำที่หวังดีต่อเราหากคนที่เรารัก วางใจและสนิทที่สุดยังไม่สามารถเชื่อใจได้

ต้องคบกันอย่ างหวาดระแวงโดยไม่รู้ว่าเขาจะนำเรื่อง ของเราไปพูดต่อเมื่อไหร่เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่ างมีความสุขได้

3 : เขาไม่เคยมอบสิ่งที่ดีให้กับคุณ

มีแต่จะคอยทำร้ ายทำลายความรู้สึกคน เราหากจะคบกันไม่ว่าด้วยสถานะอะไรสิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้แก่กันคือความรักความห่วงใย

ไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตลอดเวลาแต่ก็ควรที่จ ะคิดดีทำดีให้แก่กันแต่ถ้าหากเค้าคอยแต่จะกลั่นแกล้ ง ทำร้า ยจิ ต ใจทำให้คุณ

รู้สึกไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำอีก แม้ว่าคุณจะเตื อนเขาหรือบอกความในใจ ให้เขารู้แล้ว เขาก็ยังไม่หยุด ที่จะทำร้ ายความรู้สึกของคุณ

แถมบางครั้ง เขายังดูสนุกกับการทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย หากเขาเป็นคนเช่นนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแสดงความรัก

หรือเขาค บคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่ระ บายอารมณ์เท่านั้น

4 : เขาทำให้คุณเสียใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

แต่คุณต้องพิจารณาต้นเหตุของความเสียใ จนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่าความเสียใจ นั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เกิดขึ้นจาก

ความตั้งใจหรือไม่และเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเขามีความพย าย ามที่จะแก้ไ ขสถานการณ์นั้นอย่ างไร เขามองว่าเรื่องนี้

คือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่ เขาได้พย าย ามปรับปรุวเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้า งหรือไม่

5 : มีสุขร่วมด้วย แต่มีทุกข์ไม่เคยเห็นหัว

ในย ามที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุปสรรค ห รือตกอยู่ในที่นั่งลำบากคนที่รักเรา ย่อมต้องพย าย ามหาทางช่วยเหลือ

แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ไม่มากก็น้อย หรือแม้แต่การแสดงความห่วงใยไต่ถามความเป็ นไปก็เป็นหนึ่งในการแสดงออก

ถึงความเป็นห่วงเป็นใยหากคนที่คุณรัก หรือคนที่คุณกำลังคบอยู่ ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่ วยเหลือคุณด้วยความเต็มใจ

และจริงใจเลยมีแต่จะขอความช่วยเหลือจากคุณเรียกร้องสิ่งต่างๆจากคุณ ร้องขอความช่วยเหลือ จากคุณอยู่เสมอ

แต่ไม่คิดจะเหลียวแลในวันที่คุณตก ต่ำหรือลำบาก คนแบบคุณสามารถคบเป็นเพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน เพื่อนคุยย ามเหงา

ได้แต่หากต้องการจะฝากฝั งชีวิต หวังพึ่งพาในอนาคต ก็คงเป็นไปได้ย าก

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …