Home สาระน่ารู้ 5 เทคนิค ดุลูกอย่างไร ให้เขาเชื่อฟังเรา ไม่ดื้อ ไม่ซน

5 เทคนิค ดุลูกอย่างไร ให้เขาเชื่อฟังเรา ไม่ดื้อ ไม่ซน

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 เทคนิค ดุลูกอย่างไร ให้เขาเชื่อฟังเรา ไม่ดื้อ ไม่ซน
0

การสอนลูก หรืออบรมให้เขาเป็นเด็ กที่มีพฤติกร ร มที่ดีและเหมาะสมกับเขานั้น

ส่สนมากการเลี้ยงลูกมักจะมาคู่กับการดุลูก เพราะการที่พ่อแม่ดุก็เพื่อให้ลูกของ

เรานั้นเกิดการเรียนรู้ จดจำ และนำไปแก้ไขต่อไปได้ ดุเพื่อให้ลูกเข้าใจในสิ่งนั้น ๆ

แต่การดุ การตำหนิลูกนั้นหากมันไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้ลูกสู ญเสี ยความมั่นใจใน

ตนเอง ทั้งยังลดคุณภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วย ทางที่ดี หากคุณ

พ่อคุณแม่จำเป็นต้องดุ หรือต้องตักเตือนลูก ก็ต้องมีวิธีทำอย่ างเหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกๆ เชื่อฟัง รวมไปถึงไม่ทำร้ า ยจิ ต ใ จลูกด้วย และวันนี้เรามีวิธี

การสอนลูกยังไงให้เขานั้นเชื่อฟังเรา และไม่ต่อต้านเรา

1. อย่ าดุเขาตอนที่เรากำลังหงุ ดห งิด

เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้ว เขาจะรู้สึกแ ย่กับความหงุดหงิด

ของพ่อแม่ไปด้วย ดังนั้น หากเรารู้สึกว่ากำลังหงุ ดหงิ ดอยู่

ก็จงบอกกับเขาไปว่า..ตอนนี้แม่ กำลังหงุ ดหงิ ดมากเลยนะ

เดี๋ยวพอหายแล้ว แม่จะมาคุยเรื่องนี้กับห นูอีกทีนะลูก ….

การทำเช่นนี้นั้น นอกจากลูกจะไม่ต้องรองรับอารมณ์ของ

คุณแม่แล้ว ลูกยังได้เรียนรู้การจัดการกับความโก ร ธด้วยนะ

2. รับฟังเหตุผล ความคิดเห็นในมุมของลูก

เราคนที่เป็นพ่อแม่ ก็อย่ ารีบตัดสินหรือตำหนิลูกเลยในทันที

โดยที่ไม่เปิดใจรับฟังอะไรจากลูกเลย เพราะมันจะทำให้ลูก

รู้สึกต่อต้ า นและไม่อย ากอธิบายให้คุณฟังแล้ว ทางที่ดีนั้น

คุณควรใช้วิธีพูดคุยและถามลูกว่า ถ้าเกิดทำผิ ดซ้ำ ๆ แล้ว

จะมีวิธีการเตือน หรือการลงโท ษเขายังไงบ้าง เพื่อให้ลูก

คิดถึงผลเสี ยและรับผิดชอบในความผิดของตัวเองด้วย

3. อย่ าดุลูกต่อหน้าคนอื่น

การทำเช่นนั้นมันจะทำให้ลูกเสี ยหน้า เขาจะไม่มีความมั่นใจ

รู้สึกอาย และคิดว่าพ่อแม่ไม่ให้เกียรติ และยังทำให้ลูกรู้สึกว่า

คำสอนของพ่อแม่ไม่มีความหมายอะไรเลย ลูกก็จะไม่รับฟัง

ในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คอยพร่ำสอน แม้ว่าจะเป็นคำสอนที่ดี

แค่ไหนก็ตาม ลูกก็จะไม่สนใจ

4. ตำหนิที่การกระทำ ไม่ใช่ที่ตัวของเขา

พ่อแม่ควรตำหนิที่การกระทำของลูก ๆ จะดีกว่านะ ไม่ใช่ว่า

ตำหนิที่ตัวลูก อย่ างเช่น แม่ไม่ชอบที่ลูกแกล้ งน้อง ทำให้

ลูกรับรู้ว่าการกระทำเช่นนี้นั้นพ่อแม่ไม่ได้ชอบและไม่ยอมรับ

จงปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นซะ และในทางกลับกันนั้น ถ้าพ่อแม่ตำ

หนิที่ตัวลูกไปเลยตรงๆ เช่น “ ทำไมเ ก เ ร แบบนี้ล่ะ ” หรือ

“ลู ก แ ย่มากนะ ที่พูดจาเช่นนี้ ” อย่ างนี้จะส่งผลให้ลูกนั้น

รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักตัวเอง ลูกจะคิดว่าตัวเองเป็นเด็ กไม่ดี

ไม่มีคุณค่าในตัวเอง ท้อแท้ เสี ยความมั่นใจ และไม่อย าก

ปรับปรุงตัวเองและอาจจะเตลิดไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร

5. หากดุแล้วก็บอกสิ่งที่อย ากให้ลูกทำด้วย

เช่น เมื่อลูกคนพี่ไปตีน้อง แทนที่พ่อแม่จะบอกกับลูกว่า

ห้ ามตีน้องนะ ให้เปลี่ยนมาเป็นบอกทางแก้ปัญหาให้ลูกจะ

ดีกว่า เช่น “ ลูกไม่จำเป็นต้องตีน้อง จากนี้ไปหากน้องทำ

อะไร ให้ไม่พอใจ มาบอกพ่อกับแม่นะ ” เพราะการห้ ามลูก

โดยไม่บอกวิธีหากลูกไม่พอใจน้อง ก็จะเป็นแบบเดิมอีก

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In สาระน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …