Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 6 วิธีที่ควรสอนวิชาการเงินให้กับเด็ก ๆ สอนลูกให้รู้จักประมาณตน

6 วิธีที่ควรสอนวิชาการเงินให้กับเด็ก ๆ สอนลูกให้รู้จักประมาณตน

2 second read
ปิดความเห็น บน 6 วิธีที่ควรสอนวิชาการเงินให้กับเด็ก ๆ สอนลูกให้รู้จักประมาณตน
0

อย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอย่ างที่พวกเขาต้องการควรสอนให้เขารู้จักคุณค่าเงิน

1 : ปล่อยให้ลูกเรียนรู้จากความผิดพลาด

ข้อนี้ตรงข้ามกับ ข้อที่แล้วนะครับ ตรงที่ว่า ไม่ควรเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน คุณพ่อคุณแม่ควร

ปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้าง แต่เฉพาะเรื่องที่ไม่หนักหนาสา หั ส เกินไปเท่านั้น

การไม่ยอมเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ของคุณรู้จักความผิดพลาดเลย อาจกลายเป็น ห า ย น ะ

ของพวกเขาในอนาคตครับ

2 : สอนลูกให้รู้จักงบประมาณ

ง บ ประมาณ อาจเป็นเรื่องที่หนักและ ย ากเกินไปสำหรับเด็กเล็กๆ แต่สำหรับเด็กโตคุณ

สามารถสอนพวกเขาได้เ พ ร า ะการสอนเรื่องงบประมาณ เป็นการทำให้ลูกของคุณรู้จัก

ก า ร ใ ช้ เ งิ นการวางแผน และมีความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการใช้เงิน ซึ่งพวกเขาจะ

สามารถรู้ว่า มีงบประมาณเท่าไหร่ที่จะสามารถใช้ซื้อสิ่งของได้และเงินจะเหลือเท่าไหร่

พวกเขาจะเรียนรู้วิธีคิดอย่ างรอบคอบและรู้ว่าสิ่งไหนควรซื้ อ ไม่ควรซื้ อ ครับ

3 : อย่ าให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก

อย่ าไปให้ทุกสิ่งทุกอย่ าง ที่พวกเขาต้องการ เ พ ร า ะเด็กที่เติบโตมาด้วยการที่มีครบ

ทุ ก สิ่ งทุกอย่ างอย ากได้อะไรก็ได้หมด จะไม่เห็นคุณค่าของเงิน ดังนั้น ทางที่ดี คุณ

ควรสอนให้พวกเขารู้จักการออมเงินเพื่อซื้ อ ของที่อย ากได้เองตั้งแต่ยังเด็กๆ ครับ

4 : สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ

ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็ก ดังคำกล่าวอันลือลั่นของ John F. Kennedy

ที่กล่าวว่า “จงอย่ าถามว่าประเทศของท่านจะทำอะไรเพื่อท่าน แต่จงถามว่าคุณสามารถ

ทำอะไรให้กับประเทศ” ดังนั้น ในเรื่องของการเลี้ยงลูกเราจึง ควรสอนลูกๆ ให้มีความรับ

ผิดชอบทั้งในเรื่องของการเงินการใช้ชีวิต รวมถึงหน้าที่ที่พึงกระทำต่อสังคมด้วยไม่ควร

สอนให้พวกเขา เอาแต่ร้องขอและรอคอยแต่การช่วยเหลือ

5 : อย่ าปล่อยให้ลูกเรียนรู้เอาเอง

ก า ร ส อ นให้ลูก รู้จักการใช้เงินเป็น ไม่ควรอย่ างอย่ างยิ่งนะครับ ที่จะปล่อยให้พวกเขา

เรียนรู้กันเองแบบคำพูดที่ใครหลายคนชอบพูดว่า “เดี๋ยวโตขึ้นเขาก็รู้เองแหละ” เ พ ร า ะ

เด็กๆ จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่ าง ที่ต้องคิด ต้องทำบางครั้งทำ

ให้ในเรื่องเงินพวกเขาจะละเลยไม่คิดให้รอบคอบ และไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาบ้าง ดังนั้น

จึงเป็นการสมควร อย่ างยิ่งที่คุณจะสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินตั้งแต่เนิ่นๆอย่ าให้

พวกเขาไปเรียนรู้เอาเมื่อตอนที่สายไปแล้วเลยครับ

6 : อย่ าสอนลูกให้ลุ่มหลงกับวัตถุ

หากอย ากให้ลูกๆ ของคุณ ใช้เงินเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสอนพวกเขาไม่ให้ลุ่มหลง

กั บสิ่งของวัตถุหรือเป็นพวกวัตถุนิยม เช่น เห็นเพื่อนบ้านซื้อรถ ก็ไปซื้อ ตามเขา ทั้ง ๆ ที่

รถคันเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ เป็นต้น

เราควรสอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเงินทุกบาท ไม่ตามแฟชั่นจนเกินไป และไม่มองคน

ที่ภายนอกรวมถึง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับ

คำแนะนำข้างต้น สามารถเอาไปใช้ กับบุตรหลานได้ทุกช่วงอายุนะครับ (4 ปีขึ้นไป) ซึ่ง

นั บ ว่ า เป็นคำแนะนำที่ดีอย่ างยิ่ง ในการสอน วิชาการเงินให้กับเด็กๆ และผลที่ได้ คือ

พวกเขาจะเติบโตมากับการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของเงินและ ใช้เงินเป็น รับรองว่า อนาคต

ของพวกเขาไร้ปัญหาการเงินแน่นอนครับ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …