Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 6 วิธีใช้ชีวิตเรียบง่ายความสวยงามอย่ างแท้จริงของชีวิตที่เรียบง่าย

6 วิธีใช้ชีวิตเรียบง่ายความสวยงามอย่ างแท้จริงของชีวิตที่เรียบง่าย

0 second read
ปิดความเห็น บน 6 วิธีใช้ชีวิตเรียบง่ายความสวยงามอย่ างแท้จริงของชีวิตที่เรียบง่าย
0

6 วิธีใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยพลังแห่งความสุข

เราทุกคน ต่างก็ชอบ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย เมื่อใดที่ชีวิตเรียบง่าย ฉันก็จะมีพื้นที่

เพื่ อสงบจิตใจ อย่ างไรก็ตาม ความเรียบง่ายไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตง่าย ๆ

แต่เป็นการใช้ชีวิตอย่ างไม่เร่งรีบต่างหาก ดังนั้น ฉันจึงเฝ้าคิดถึงความหมาย

ของวิถีชีวิตอันเรียบง่าย ในแบบที่ปฏิบัติได้จริง

1 : จัดลำดับความสำคัญ และตั้งเป้าหมาย

บ่อยครั้งที่เราใช้ชีวิตอย่ างไร้จุดมุ่งหมาย และไร้ประสิทธิภาพ เหตุผลง่าย ๆ ก็

เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ค ว า มพย าย ามที่จะจัดลำดับความสำคัญในชีวิต และไม่รู้จัก

วางแผนเวลาอย่ างเหมาะสม สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นวัฏจักร ที่ทำให้เรารู้สึก

เห นื่ อ ยหาเวลาเพื่อประเมินทุกอย่ างใหม่ ตั้งเป้าหมายใหม่ รวมถึงจัดลำดับ

คว า มสำคัญใหม่ด้วยไม่นานชีวิตของเรา ก็จะเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

2 : มีของให้น้อย

การที่เรามีสิ่งของน้อยนั้น แทบจะเป็นคุณสมบัติ ที่วิเศษมาก เ พ ร า ะจะทำให้

เราทำความสะอาด หรือดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นแถมไม่ต้องอาศัยพื้นที่ทางใจให้

กับสิ่งเหล่านี้ด้วย เช่น บ้านยิ่งโล่งก็ยิ่งทำความสะอาดได้ง่ายตู้เสื้อผ้ายิ่งเล็ก

ก็ยิ่งเลือกเสื้อที่เหมาะกับเราได้ง่าย ลิ้นชักยิ่งเล็กเราก็ยิ่งจัดของได้ง่าย

3 : หัดพักผ่อนอย่ างมีคุณภาพมากขึ้น

เราทุกคนต่างรู้ว่า ร่างกายของคนเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเคลื่อนไหวไปตาม

จังหวะและพักผ่อนลองกำหนดวันพักผ่อนขึ้นมาในแต่ละสัปดาห์ รวมถึง

การสร้างขอบเขตในการทำงาน และเลือกที่จะเข้านอนเร็วขึ้นดูสิ

4 : หัดทำกิจกรรมให้น้อยลง

เลือกเน้นกิจกรรมที่มีคุณภาพต่อชีวิต และตัดสินใจไม่ทำกิจกกรมที่ทำให้ชีวิต

ฉันเอื่อยลง นี่อาจเป็นการเสียสละบางอย่ างไปแต่ก็ได้ความสงบ ความพอใจ

แล้วพอเลือกกิจกรรมน้อยลง ก็สามารถทำสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

ในชีวิตได้

5 : จงรู้จักบุญคุณ และเลือกตามความพึงพอใจ

ชีวิตจะมีความสุข หากเราเลือกที่จะปล่อยให้มันดำเนินไปตามธรรมชาติ เมื่อคุณ

เลือกความพึงพอใจและรู้จักกล่าวคำขอบคุณคุณก็จะได้สัมผัสกับความสวยงาม

อย่ างแท้จริงของการมีวิถีชีวิตเรียบง่าย

6 : หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกวัน

ลองแบ่งเวลาให้กับความสงบภายในจิตใจ อ่านบทสวดมนต์ ท่องบทภาวนา และ

นั่งสมาธิเงียบ ๆ จะทำให้ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความรัก

จิตใจก็จะจดจ่ออยู่กับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และลึกซึ้งกว่าเดิม

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …