Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 6 อานิสงส์ผลบุญของการร่วมทำบุญทอดกฐิน

6 อานิสงส์ผลบุญของการร่วมทำบุญทอดกฐิน

0 second read
ปิดความเห็น บน 6 อานิสงส์ผลบุญของการร่วมทำบุญทอดกฐิน
0

6 อานิสงส์จาก “บุญกฐิน” บุญใหญ่พาใจเบิกบาน

การทอดกฐิน คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างน้อยห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นบุญกฐิน ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ ที่สมควรทำเป็นอ ย่ างยิ่ง

หากเกิดเป็นคนในชาตินี้ แล้วอย า กมีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำ ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน

ผ้าป่าติดต่อกันอ ย่ า งน้อย 3 ปีการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้น ไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการ

ที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพ หมายถึงเป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วม

เป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้บุญทั้งสิ้นโดยคำว่า

ทอดกฐินหรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาท ที่มีกำหนดเวลาคือพระสงฆ์

สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์

สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้น กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

สังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ แต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอ ย่ า งในเรื่องของเงินบริสุทธิ์ เจตนา

และความพย า ย าม ซึ่งก็แล้วแต่บุญและกรรมของคนที่ทำ

ในพุทธกาล มีตัวอ ย่ างมากมายหลายเรื่อง ที่คนทำบุญด้วยเงินน้อย แต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมหาศาล

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า คนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ หรือว่าร่วมในการทอดกฐินครั้งหนึ่งก็ดี จะปรารถนา

เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมา จะเป็น

พระมหากษัตริย์ 500 ชาติ เป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ เป็นอนุเศรษฐีอีก 500 ชาติ เป็นคหบดีอีก 500 ชาติ ตามลำดับ

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีอีกมากมาย

1 : ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

2 : ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป

3 : ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติ ให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อ ย่ างเต็มที่

4 : ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

5 : ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

6 : ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

 

ท่านจงคิดดูเอาเถิดว่า ถ้าร่วมทอดกฐิน 3 ปีติดต่อกัน บุญนั้นจะมากเท่าใด ครูบาอาจารย์ท่านถึงได้เน้นในเรื่องนี้มาก

และมีตัวอ ย่ างที่พิสูจน์มาแล้วมากมายใครที่ขัดสนเรื่องเงินทอง มีแต่ปัญหาเรื่องเงิน บอกได้คำเดียวว่า “ควรทำอ ย่ างยิ่ง”

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …