Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 6 อานิสงส์ผลบุญของการร่วมทำบุญทอดกฐิน

6 อานิสงส์ผลบุญของการร่วมทำบุญทอดกฐิน

0 second read
ปิดความเห็น บน 6 อานิสงส์ผลบุญของการร่วมทำบุญทอดกฐิน
0

6 อานิสงส์จาก “บุญกฐิน” บุญใหญ่พาใจเบิกบาน

การทอดกฐิน คือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างน้อยห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นบุญกฐิน ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ ที่สมควรทำเป็นอ ย่ างยิ่ง

หากเกิดเป็นคนในชาตินี้ แล้วอย า กมีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำ ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน

ผ้าป่าติดต่อกันอ ย่ า งน้อย 3 ปีการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้น ไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นถึงประธานหรือกรรมการ

ที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพ หมายถึงเป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วม

เป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้บุญทั้งสิ้นโดยคำว่า

ทอดกฐินหรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาท ที่มีกำหนดเวลาคือพระสงฆ์

สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์

สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้น กฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

สังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ แต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอ ย่ า งในเรื่องของเงินบริสุทธิ์ เจตนา

และความพย า ย าม ซึ่งก็แล้วแต่บุญและกรรมของคนที่ทำ

ในพุทธกาล มีตัวอ ย่ างมากมายหลายเรื่อง ที่คนทำบุญด้วยเงินน้อย แต่ได้ผลบุญที่ออกดอกออกผลมหาศาล

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า คนที่ทอดกฐินด้วยใจบริสุทธิ์ หรือว่าร่วมในการทอดกฐินครั้งหนึ่งก็ดี จะปรารถนา

เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้เมื่อบุญน้อยลงมา จะเป็น

พระมหากษัตริย์ 500 ชาติ เป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ เป็นอนุเศรษฐีอีก 500 ชาติ เป็นคหบดีอีก 500 ชาติ ตามลำดับ

อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีอีกมากมาย

1 : ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

2 : ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป

3 : ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติ ให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อ ย่ างเต็มที่

4 : ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ

5 : ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

6 : ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

 

ท่านจงคิดดูเอาเถิดว่า ถ้าร่วมทอดกฐิน 3 ปีติดต่อกัน บุญนั้นจะมากเท่าใด ครูบาอาจารย์ท่านถึงได้เน้นในเรื่องนี้มาก

และมีตัวอ ย่ างที่พิสูจน์มาแล้วมากมายใครที่ขัดสนเรื่องเงินทอง มีแต่ปัญหาเรื่องเงิน บอกได้คำเดียวว่า “ควรทำอ ย่ างยิ่ง”

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

ยืมแล้วคืนให้..ยืมครั้งต่อไปไม่ย าก 7 ข้อคิดอย่ าจ่ายเงินซื้อศัตรู

7 ข้อคิดอย่ าจ่ายเงินซื้อศัตรู บทเรียนดีๆ ที่อย า กให้อ … …