Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 6 เป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและการวางแผนอนาคต

6 เป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและการวางแผนอนาคต

1 second read
ปิดความเห็น บน 6 เป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและการวางแผนอนาคต
0

6 เป้าหมายการวางแผนอนาคตทางการเงิน

1 : วางแผนการศึกษาของลูกหลาน

สำหรับคนที่มีลูกนั้น เรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ และเป็นอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งที่จะต้องวางแผนกัน

ระยะย าวเลยทีเดียวตั้งแต่อนุบาลจนถึงอ ย่ างน้อยคือระดับปริญญาตรี ก็เกือบ 20 ปีกันเลยนะคะ ระยะ

เวลานั้นพอ ๆ กับค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านหรือคอนโดเลยเลยนะคะ ถ้าเราอย ากให้ลูกเราได้เรียน

ในสถาบันการศึกษาดี ๆ หรือไปเรียนต่อในต่างประเทศที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากก็ต้องวางแผนกัน

ตั้งแต่เนิ่น ๆ กันเลยค่ะ

2 : วางแผนสร้างความมั่งคั่งและทรัพย์สิน

เป้าหมายการสร้างความมั่งคั่งและทรัพย์สินนั้นก็เป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนต้องการอยู่แล้ว หลายคนอย าก

รวยขึ้น อย ากมี Passive Income เข้ามาช่วยเลี้ยงตัวเองในอนาคต อย ากมีบ้านอย ากมีรถยนต์

คันใหม่ จะสร้างทั้งทีก็อย่ าลืมเรื่องการวางแผนล่วงหน้านะคะว่าจะทำอย่ างไรให้เราสามารถ

มีทรัพย์สินได้อย่ างมีประสิทธิภาพและทำให้เราร่ำรวยขึ้นค่ะ

3 : วางแผนการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยว

เรื่องใกล้ตัวของเราที่สุด ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการเงินและลงทุนเพื่อให้เรามีเงินไปเที่ยว

ต่างประเทศ ไปญี่ปุ่น ไปอังกฤษไปเกาหลีอะไรงี้ รวมถึงการมีเงินในกระเป๋าที่มากขึ้นเพื่อเอาไป

ใช้ซื้อของที่อย ากได้ค่ะ

4 : วางแผนสุขภาพ

นอกจากการวางแผนให้มีเงินใช้ในบั้นปลายชีวิต ในช่วงที่เรากำลังจะเดินทางไปสู่จุดนั้นมันก็ต้องมี

ก า ร วางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ เดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพนั้นสูงจริง ๆ

การหาหมอเพียงครั้งเดียวจากอุบัติเหตุหรือโรครุนแรงก็อาจจะทำให้เราต้องกลับไปเริ่มเก็บเงิน

กันใหม่เลยก็ได้เ พ ร า ะฉะนั้นแล้วการวางแผนการเงินเรื่องการดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่ างมีความสุขตั้งแต่วันนี้จนไปถึงย ามเกษียณเลยค่ะ

5 : วางแผนเกษียณ

เรื่องแรกที่พูดกันบ่อยที่สุด ก็คงต้องย้ำกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ มนุษย์เงินเดือนนั้นมีรายได้ที่จำกัด

จนถึงอายุ 60 แต่รายจ่ายนั้นไม่จำกัดจนกว่าจะจากโลกนี้ไป ฟรีแลนซ์ก็เช่นกัน รายได้อาจจะไม่จำกัด

แต่ก็ไม่คงที่ เราก็ต้องวางแผนให้เป็นเพื่อให้เราไม่ต้องเหนื่อยในย ามเกษียณลองคำนวณดูกันว่าใน

อนาคตเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็คิดกลับมาว่าในปัจจุบันเราควรจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่

หากใครคิดได้ก่อน วางแผนก่อน อนาคตก็จะสบายแน่นอนค่ะ

6 : วางแผนมรดก

เมื่อมีลูกแล้วก็คงมีหลาย ๆ คนคิดถึงเรื่องของมรดกเหมือนกันนะคะ แก่ไปจะมีมรดกให้ลูกหลานหรือไม่

และการมอบมรดกนั้นจะต้องมีการจัดการเรื่องภาระทางภาษีอย่ างไร และจะมีการส่งต่อมรดกอย่ างไร

ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งเรื่องพวกนี้เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะ ก็ต้องวางแผนจัดการเรื่องนี้

กันอย่ างจริงจังเช่นเดียวกัน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …