Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 7 วิธีบริหารเงิน ให้มีพอกินพอใช้ มีเหลือให้เก็บออมด้วย

7 วิธีบริหารเงิน ให้มีพอกินพอใช้ มีเหลือให้เก็บออมด้วย

1 second read
ปิดความเห็น บน 7 วิธีบริหารเงิน ให้มีพอกินพอใช้ มีเหลือให้เก็บออมด้วย
1

1. จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่ างสม่ำเสมอ

การควบคุมการใช้เงินที่ดีที่สุด ก็คือ บันทึกการใช้เงินของตนเอง

ซึ่งประโยชน์จากการทำรายรับ-รายจ่ายทุกวันนั้น มันจะทำให้เรารู้

รายละเอียดการใช้เงินในแต่ละวัน ว่ามีเงินในกระเป๋าอยู่จำนวนกี่บาท

สามารถใช้ได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อใช้ไปแล้วจะเหลืออีกเท่าไหร่

อีกทั้ง ยังทำให้เราเห็นรายจ่ายส่วนเกินได้ง่าย จึงช่วยให้ตัดค่าใช้

จ่ายที่เกินความจำเป็นทิ้งได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

2. ใช้จ่ายอย่ างรู้ตัว

คงจะดีหรอก ถ้าเราไม่ซื้อความอย ากได้ อย ากมี ซื้อของที่เกิน

ความจำเป็นในชีวิต ดังนั้น เราสามารถซื้อทุกอ ย่างที่ต้องการได้

ตราบเท่าที่มีเงินจ่าย แต่ต้องยึดกฎเหล็กว่าจะต้องไม่สร้างหนี้และ

ไม่ไปดึงเงินก้อนอื่นที่แบ่งไว้แล้วก่อนหน้านี้มาใช้ด้วยนะ

3. บริหารการชำระหนี้ให้ดี

อย่ าง ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าบัตรเครดิต และอีกสารพัดหนี้ การวางแผน

จ่ายหนี้จะช่วยให้การเงินไม่ขาดสภาพคล่อง เช่น ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสี ยด อกเบี้ยและค่าตามทวงหนี้ ชำระหนี้รายเดือน

ให้ได้จำนวนเงินขั้นต่ำเป็นอย่ างน้อย ถ้ายังมีเงินเหลือก็โปะหนี้ให้มาก

หน่อย เพื่อลดเงินต้น หรือถ้าฝืดเคืองจริง ๆให้จ่ายหนี้ที่มี ด อกเบี้ยสูงก่อน

4. แบ่งเงินทันที

เมื่อเงืนเดือนออก สิ่งแรกที่ต้องทำคือจัดสรรเงินให้เป็นก้อน ๆ

ก้อนหนึ่งไว้ใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวัน ก้อนหนึ่งสำหรับใช้หนี้

อีกก้อนหนึ่งไว้ให้รางวัลตัวเอง และต้องไม่ลืมแบ่งอีกก้อนเป็น

เงินออมไว้เผื่ออนาคตด้วย ซึ่งการจัดสรรเงินนี้สามารถประยุกต์

ได้ตามรายรับรายจ่ายของแต่ละคน

5. ออมเงินให้เป็นนิสัย

ไม่จำเป็นต้องอดทุกความสุข หมดสนุกกับทุกอย่ าง เพราะเรา

วางแผนเองได้ว่าจะออมเท่าไหร่ จะใช้วิธีออมทีละนิดอย่ างสม่ำ

เสมอหรือจะเข้มงวดตามสูตรออมขั้นต่ำร้อยละ 10 ของรายรับก็ได้

แต่อย่ าละเลยการออมเงิน เพราะเงินส่วนนี้นี่แหละที่จะช่วยให้อยู่

รอดในยามคับขัน รวมถึงเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตด้วย ทาง

ที่ดีนั้น เราควรมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่ างน้อย 3 เดือน

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็ยังมีเงินใช้นั่นเอง

6. รักษาสถานภาพทางการเงิน

การบริหารเงินจะต้องมีวินัยและปฏิบัติต่อเนื่องอย่ างเคร่งครัดด้วย

ถ้าเริ่มทำได้ เป็นระบบอยู่ตัวแล้วก็ต้องรักษาสถานภาพทางการเงิน

ไว้ให้ได้ตามมาตรฐานในตอนแรกด้วย ทั้งนี้ อย่ าลืมแผนสำรองสำ

หรับปรับการใช้เงินให้ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ด้วยนะ

7. นำไปลงทุ น

การลงทุนที่ดีคือ การทำให้เงินที่นอนอยู่นิ่ง ๆ ไปทำให้งอกเงยนั่นเอง

ซึ่งเราสามารถนำเงินไปลงทุนได้ตามรูปแบบที่สนใจและเหมาะสมกับ

รายรับรายจ่ายของเรา อย่ างไรก็ตามทุกการลงทุนมีความเสี่ ย งเสมอ

เราจึงจำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิธีการลงทุนให้เข้าใจเป็นอย่ างดี

และเลือกปรึกษาคนที่ไว้ใจได้เท่านั้น

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …