Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 7 เทคนิคในการเก็บเงิน เงินเดือนน้อยก็ทำได้

7 เทคนิคในการเก็บเงิน เงินเดือนน้อยก็ทำได้

0 second read
ปิดความเห็น บน 7 เทคนิคในการเก็บเงิน เงินเดือนน้อยก็ทำได้
0

1.มีน้อยใช้น้อย

คนที่มีรายได้น้อยก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีรายได้น้อย

หากอย ากเก็บเงินให้ได้ก็จะต้องประหยัดคือใช้ให้น้อยด้วย

แต่ก็ไม่ใช่ให้ถึงกับขาด เรียกว่าใช้อย่ างพอเพียงจะดีกว่า

ใช้ในสิ่งที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไป ต้อง

ทำแบบนี้เท่านั้นถึงจะมีเงินเก็บได้

2.ทำงานเพิ่มเพื่อหารายได้เสริม

การทำงานประจำมีข้อดีก็คือมีความมั่นคงมีรายได้ที่แน่นอน

แต่หากรายได้น้อย เราสามารถใช้เวลาในช่วงที่ว่างจากการ

ทำงานประจำเพื่อมาทำงานเสริมสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งช่องทาง

ในการหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มก็ต้องแล้วแต่ความ

ถนัดของแต่ละคนด้วย บางคนชอบขายของก็อาจหาของไป

ขายตามตลาดนัดวันหยุด เส า ร์-อาทิตย์ บางคนชอบสอน

พิเศษก็รับสอนพิเศษในเรื่องที่เราถนัดหรือมีความรู้ บางคน

เก่งเรื่องทำขนม ก็ทำขน มเพื่อฝากขายตามร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านได้

3.ตั้งเป้าหมายการออมเงิน

เมื่อเริ่มต้น มีเงินออมแล้วให้เราตั้งเป้าหมายการออมของเรา

ว่าเมื่อครบ 1 ปี หรือ 2 ปี เราอย ากออมเงินให้ได้จำนวนเท่าไหร่

วิธีแบบนี้จะทำให้เรามีแรงจูงใจ เราอาจตั้งเป้าเล็ก ๆ ก่อนว่าใน

ปีแรกของการทำงานเราจะเก็บเงินให้ได้ 20,000 บาทเท่ากับ

เงินเดือน 2 เดือนเลยนะ หากทำได้รับรองว่าภูมิใจแน่นอน และ

เมื่อทำได้ก็ให้ค่อย ๆ เพิ่มเป้าหมายของเราขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะ

ถึงตอนนั้นรายได้ของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกัน

4.หาช่องทางลงทุน

เมื่อเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้ว ก็ต้องหาช่องทางลงทุนเพื่อให้

เงินนั้นงอกเงยเป็นรายได้ให้กับตัวเราได้ โดยการลงทุนก็ต้องมี

การกระจายความเสี่ ยงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

ถือเป็นการใช้เงินให้ทำงาน เป็นการใช้พลังของดอ กเบี้ยทบต้น

เพื่อชนะเงินเฟ้อให้ได้ การเก็บเงินแต่เพียงอย่ างเดียวก็ไม่ดีเพราะ

เมื่อเวลาผ่านไป ค่าของเงินก็จะค่อย ๆ ลดลง จึงควรต้องลงทุน

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วย

5.เปิดบัญชีเงินฝากประจำ

เลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่ต้องฝากเงินทุกเดือน เช่น 1,000

บาท ทุกเดือน เป็นเวลา 24 เดือน เงินฝากประเภทนี้นอ กจากจะ

เป็นการบังคับให้เราเก็บเงินทุกเดือนแบบอัตโนมัติแล้ว ยังเป็นเงิน

ฝากที่ให้ดอ กเบี้ยสูงกว่าเงินฝากแบบออมทรัพย์และดอ กเบี้ยก็

ปลอดภาษีด้วย

6.หากเงินเหลือให้ออมเพิ่ม

แม้ว่าเราจะหักเงินออมไว้แล้ว 10% ของเงินเดือน แต่บางเดือนเรา

อาจกินใช้น้อยทำให้มีเงินเหลือเพิ่มจากรายได้อีก ก็ให้เรานำเงินนั้น

ไปเก็บออมเพิ่ม เงินออมของเราก็จะมีมากขึ้นนั่นเอง

7.หักเงินเพื่อออมทันทีเมื่อได้รับเงินเดือน

การออมแบบหักเงินออมออกจากเงินเดือนก่อนเพื่อนำเข้าบัญชี

ธนาคารทุกเดือน เป็นวิธีที่จะทำให้เก็บเงินได้ดีที่สุด โดยให้เราตั้ง

เป้าหมายว่าเราต้องการออมเดือนละเท่าไหร่ มากน้อยไม่สำคัญ

ขอเพียงให้เราเริ่มต้นออม เลือกเป้าหมายที่เราทำได้ไม่เครี ย ด

เงินออมรายเดือนควรอยู่ที่ประมาณอย่างน้อย 10% ของรายได้

เช่น เงินเดือน 10,000 บาท ก็หักไว้ออม 1,000 บาท ทุก ๆเดือน

ใน1 ปีก็จะมี 12,000 บาทเลยนะ

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …