Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 7 แนวคิด เตรียมตัวเกษียณ แก่ไปจะได้ไม่ต้องลำบากลูกหลาน

7 แนวคิด เตรียมตัวเกษียณ แก่ไปจะได้ไม่ต้องลำบากลูกหลาน

0 second read
ปิดความเห็น บน 7 แนวคิด เตรียมตัวเกษียณ แก่ไปจะได้ไม่ต้องลำบากลูกหลาน
1

1.รู้จักตัวเอง

การเกษียณคือ การปล่อยวางจากชีวิตจากการทำงาน

และเริ่มใช้ชีวิตใหม่ด้วยเงินก้อนที่คุณเก็บออมไว้นั่นเอง

เหล่ามนุษย์เงินเดือนแต่ละคน จะมีแผนการเกษียณที่

แต กต่างกันออกไปตามมาตรฐานคุณภาพชีวิต ที่ต้อง

การซึ่งจะสอดคล้องกับเงินออมที่สะสมมาก่อนเกษียณ

ดังนั้น การวางแผนเกษียณจึงมีบทบาทสำคัญเพื่อหา

จุดสมดุลระหว่างเงินออมและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

2.เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออมนั้น

จะตอบแทนคุณในอนาคต อาจจะเริ่มจากเงินจำนวนที่

น้อย ๆก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่ างสม่ำเสมอ

โดยให้ความสำคัญกับการออมเพื่อการเกษียณเป็นอัน

ดับแรก พร้อมหมั่นทบทวนแผนและมีวินัยในการออม

เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

3.สร้างนิสัยรักการออม

หากที่ทำงานของคุณมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คุณควรใช้โอกาสนี้ออมเงินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อ

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างนิสัยการเก็บออม และ

สร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

4. สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้าง

บัญชีลงทุนเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่มและแยก

กองทุนเพื่อการเกษียณออกจากเงินลงทุนส่วนอื่น ๆ ไว้

เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่อาจทำ

ให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุดตามไปด้วย

5.เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจากกองทุนเพื่อการเกษียณก่อน

กำหนด เพราะหากคุณนำเงินในกองทุนเพื่อการ

เกษียณออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ คุณไม่เพียง

จะสูญเสี ยเงินต้นที่ลงทุนเท่านั้น แต่คุณยังสูญเสี ย

ผลตอบแทนที่คุณควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึง

คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลงด้วยนั่นเอง

6. ศึกษาแผนลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผนลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพราะการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณจะ

ช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะย าวเพื่อสร้างชีวิต

ในวัยเกษียณที่มีคุณภาพ และช่วยหลีกเลี่ยงการแบก

รับความเ สี่ ย งที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้

แต่ควรระมัดระวัง การเปิดรับความเ สี่ ย ง ที่น้อยเกินไป

เพราะอาจทำให้ย ากต่อการไปถึงเป้าหมาย

7. หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุนเสมอ

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วน ไป

ลงทุนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นคุณควรหมั่นศึกษา

ประเภทของสินทรัพย์การลงทุน เพราะจะช่วยเปิดโอกาส

การลงทุน และช่วยลดความ เ สี่ ย งโดยรวมด้วยการกระ

จายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …