Home ข้อคิด ให้กำลังใจ อยู่อ ย่ า งไรให้มีความแสนสงบสุขในวัยชรา

อยู่อ ย่ า งไรให้มีความแสนสงบสุขในวัยชรา

10 second read
ปิดความเห็น บน อยู่อ ย่ า งไรให้มีความแสนสงบสุขในวัยชรา
0

1 : รักษากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เ พ ร า ะเงินทอง ไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน

ที่เราไม่ได้ใช้เรื่องจิต ก็สำคัญเช่นกันต้องโปร่งใสอย่ าไป ขุ่นมัวโดยที่ไร้ ประโยชน์ คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้

สั้นแล้วดังนั้น อย่ าเสียเวลา เป็นทุกข์แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

2 : อย่ าหยุดทำงาน

เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่นั่ง ๆ นอน ๆ เ พ ร า ะเมื่อไหร่ ที่เราหยุดทำงานร่างกายของเราก็จะหยุดตาม ลงไปด้วย

เหมือนรถที่จอดเฉย ๆ สตาร์ทไม่ติด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่าอย่ าหยุดด้วย จิตและกาย ก็อย่ าหยุดด้วย

3 : ใช้ชีวิตโดยรักษา ความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิต อยู่อย่ างธรรมดา เรียบ ๆ ง่าย ๆเ พ ร า ะจะยิ่งใหญ่ มาจากไหน

เกษียณแล้ว ทุกอย่ างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เ พ ร า ะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

4 : ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์ อย่ าทำอย่ าคิดทำให้ทำ แต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่ง ที่เราจะได้รับคือความสุข

5 : อย่ าลืมเอาจิตไป พักผ่อนบ้าง

หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลา หาแต่ความสุข ทาง “กาย” พากายไปเที่ยวไป พักผ่อนไปสูดอากาศไป

กินอาหารดี ๆ แต่กลับละเลย ไม่คิดที่จะเอาจิตไป พักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้น สัมพันธ์และ มีอิทธิพลต่อกัน

6 : ใช้ชีวิตอย่ างมี “สติ”

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติ ในการกินแทนที่ จะกินตามใจปาก สนองความอย ากของตัวเองแล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมัน

ลดน้ำตาลทำไม เราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเองด้วยการใช้สติ ในการพิจารณา อย่ างมีเหตุ มีผลทุกครั้ง ในการกิน

7 : น้อมนำหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต โดยมี“เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิต ของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรักษาศีล เสียก่อน และมีสติสมาธิผลสุดท้าย จะทำให้เกิด การพิจารณา

โดยใช้ปัญญา เป็นที่ตั้งเมื่อดำเนิน ทุกอย่ างด้วย เหตุด้วยผล ก็จะเกิด ความพอเพียง

8 : ฝึกการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทนด้วยหลัก “ทาน” ของทศ พิ ธ ร าชธรรม

เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้พย า ย ามหา เรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ร่างกายของเรา จะทำได้

รักษาร่างกาย ให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

9 : ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ”

ใคร ๆ ก็ เสียชีวิต ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องหมดลมหายใจ เท่าเทียมกัน หมดทุกคนเมื่อมองเห็นการเสียชีวิต

เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับมัน

10 : ร่าเริงรื่นเริงคึกคักครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเสมอ เ พ ร า ะจิต เป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา

มองเห็นทุกอย่ าง เป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริงยิ้มแย้ม

แจ่มใสบรรย  ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่ อยู่กับเรา ก็รื่นเริงไปด้วย

11 : อักโกธะหรือความไม่โกรธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่ง ใน ท ศ พิ ธ ร า ชธรรม เ พ ร า ะเมื่อโกรธแล้ว มักจะเสียหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ ในเรื่องไร้สาระ

เมื่อไหร่ ก็ตามที่มีเรื่อง มากระทบใจแค่ลองพลิกอารมณ์ มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ ทุกอย่ างก็จบ

12 : อวิโรธนะคือ การดำรง อยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลัก ท ศ พิ ธราชธรรมที่ต้องรักษา ให้มั่นหากอย่ างปฏิบัติ ตามในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมี

ทั้ง 2 อย่ าง คือทั้งความดี และความถูกต้องเ พ ร า ะบางอย่ างดี แต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำ

ของเราต้องตรวจสอบ อยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือ เปล่านั่น คือดี และถูกต้องหรือเปล่า

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …