Home ข้อคิด ให้กำลังใจ อยู่อ ย่ า งไรให้มีความแสนสงบสุขในวัยชรา

อยู่อ ย่ า งไรให้มีความแสนสงบสุขในวัยชรา

10 second read
ปิดความเห็น บน อยู่อ ย่ า งไรให้มีความแสนสงบสุขในวัยชรา
0

1 : รักษากายและจิต

ผู้สูงอายุต้องรักษากายให้ดี เ พ ร า ะเงินทอง ไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิตความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน

ที่เราไม่ได้ใช้เรื่องจิต ก็สำคัญเช่นกันต้องโปร่งใสอย่ าไป ขุ่นมัวโดยที่ไร้ ประโยชน์ คำนึงไว้ว่าเวลาอยู่ในโลกนี้

สั้นแล้วดังนั้น อย่ าเสียเวลา เป็นทุกข์แต่ให้ E n j o y l a s t m i n u t e

2 : อย่ าหยุดทำงาน

เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่นั่ง ๆ นอน ๆ เ พ ร า ะเมื่อไหร่ ที่เราหยุดทำงานร่างกายของเราก็จะหยุดตาม ลงไปด้วย

เหมือนรถที่จอดเฉย ๆ สตาร์ทไม่ติด ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่าอย่ าหยุดด้วย จิตและกาย ก็อย่ าหยุดด้วย

3 : ใช้ชีวิตโดยรักษา ความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิต อยู่อย่ างธรรมดา เรียบ ๆ ง่าย ๆเ พ ร า ะจะยิ่งใหญ่ มาจากไหน

เกษียณแล้ว ทุกอย่ างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เ พ ร า ะจะเป็นวีไอผีอยู่แล้ว

4 : ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์ อย่ าทำอย่ าคิดทำให้ทำ แต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่ง ที่เราจะได้รับคือความสุข

5 : อย่ าลืมเอาจิตไป พักผ่อนบ้าง

หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลา หาแต่ความสุข ทาง “กาย” พากายไปเที่ยวไป พักผ่อนไปสูดอากาศไป

กินอาหารดี ๆ แต่กลับละเลย ไม่คิดที่จะเอาจิตไป พักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้น สัมพันธ์และ มีอิทธิพลต่อกัน

6 : ใช้ชีวิตอย่ างมี “สติ”

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติ ในการกินแทนที่ จะกินตามใจปาก สนองความอย ากของตัวเองแล้วต้องให้หมอจ่ายย าลดไขมัน

ลดน้ำตาลทำไม เราไม่ลองหันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเองด้วยการใช้สติ ในการพิจารณา อย่ างมีเหตุ มีผลทุกครั้ง ในการกิน

7 : น้อมนำหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต โดยมี“เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิต ของปัญญา ดังนั้นจึงต้องรักษาศีล เสียก่อน และมีสติสมาธิผลสุดท้าย จะทำให้เกิด การพิจารณา

โดยใช้ปัญญา เป็นที่ตั้งเมื่อดำเนิน ทุกอย่ างด้วย เหตุด้วยผล ก็จะเกิด ความพอเพียง

8 : ฝึกการให้โดยไม่หวังผล ตอบแทนด้วยหลัก “ทาน” ของทศ พิ ธ ร าชธรรม

เกษียณแล้วอย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉย ๆ แต่ให้พย า ย ามหา เรื่องช่วยคนโน้นคนนี้เท่าที่ร่างกายของเรา จะทำได้

รักษาร่างกาย ให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

9 : ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ”

ใคร ๆ ก็ เสียชีวิต ได้ ไม่ว่าใครก็ต้องหมดลมหายใจ เท่าเทียมกัน หมดทุกคนเมื่อมองเห็นการเสียชีวิต

เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับมัน

10 : ร่าเริงรื่นเริงคึกคักครึกครื้น

คาถาที่ว่านี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งเสมอ เ พ ร า ะจิต เป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา

มองเห็นทุกอย่ าง เป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริงยิ้มแย้ม

แจ่มใสบรรย  ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่ อยู่กับเรา ก็รื่นเริงไปด้วย

11 : อักโกธะหรือความไม่โกรธ

เป็นอีกหลักข้อหนึ่ง ใน ท ศ พิ ธ ร า ชธรรม เ พ ร า ะเมื่อโกรธแล้ว มักจะเสียหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ ในเรื่องไร้สาระ

เมื่อไหร่ ก็ตามที่มีเรื่อง มากระทบใจแค่ลองพลิกอารมณ์ มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ ทุกอย่ างก็จบ

12 : อวิโรธนะคือ การดำรง อยู่ในความถูกต้องเสมอ

เป็นหลัก ท ศ พิ ธราชธรรมที่ต้องรักษา ให้มั่นหากอย่ างปฏิบัติ ตามในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมี

ทั้ง 2 อย่ าง คือทั้งความดี และความถูกต้องเ พ ร า ะบางอย่ างดี แต่ไม่ถูกต้อง บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำ

ของเราต้องตรวจสอบ อยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือ เปล่านั่น คือดี และถูกต้องหรือเปล่า

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

5 เรื่อง ที่สาว ๆ มักจะบ่น และชอบเข้าใจผิดคิดแทนหนุ่ม ๆ

เรื่องที่ “ผู้หญิง” มักที่จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “ผู้ชาย” … …