Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 15 เคล็ดลับที่จะช่วยให้รู้จักรักตัวเองและทำสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเอง

15 เคล็ดลับที่จะช่วยให้รู้จักรักตัวเองและทำสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเอง

0 second read
ปิดความเห็น บน 15 เคล็ดลับที่จะช่วยให้รู้จักรักตัวเองและทำสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเอง
0

ทำสิ่งที่สร้างความสุขให้ตัวเอง รู้จักรักตัวเองให้เป็น

1 : อภัยให้กับความผิดพลาดของตัวเองในอดีต

บ า ง ค รั้งคนเราก็ต้องมีการทำผิดพ ลาดกันบ้าง ไม่ใช่ว่าคุณแย่แต่

หมายความว่าคุณคือมนุ ษย์ธรรมดานี่แหละเลิกสนใจอดีตเ พ ร า ะ

มันผ่านมาแล้ว จงให้อภัยตัวเองและสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือ

ทำตอนนี้จะดีกว่า

2 : ให้โอกาสตัวเองในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ

อย่ าปล่อยให้ความไม่รู้ฉุดรั้งคุณไว้ โลกภายนอกยังมีโอกาสดี ๆ

รอคุณอยู่

3 : จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวัน

เ พ ร า ะชีวิตคนเรามันสั้นนักจึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆ

เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

ก่อนที่จะไปให้กับคนอื่น

4 : จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้

ค นเราไม่ได้สมหวังในทุกเรื่อง แต่จงจำไว้ว่ามีหลายคนที่ไม่เคยมี

ใ น สิ่ งที่คุณมีอย่ างทุกวันนี้ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความเ จ็ บ

ป ว ด ค ว ามโกร ธและความเหนื่ อยล้าในการผลักดันตัวเองไป

ข้างหน้า เ พ ร า ะคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้

5 : จงฟังเสียงของตัวเองและซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกๆเรื่อง

เราไม่ต้องการเรื่องเล่าที่สนุกและเสริมสร้างจินตนาการ แต่เราต้อง

การเรื่องจริงจงฟังเสียงของตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำนั้น

เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสำหรับคุณจริงๆ

6 : เชื่อในศักยภ าพของตัวเอง

ทุกสิ่งในโลกนี้เป็นไปได้ คุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรและ

เชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้

7 : สนใจเรื่องของตัวเองแทนที่จะอ่ า น ดู หรือฟังเรื่องของคนอื่น

อย่ าลืมว่าคนเรามักเผยให้เห็นแต่ด้านดีของตัวเองโดยเฉพาะในโลก

อ อนไลน์ ดังนั้นอย่ าไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นๆเลย

8 : ใส่ใจชีวิตของตัวเองอย่ างใกล้ชิด

ของขวัญอย่ างหนึ่งที่คุณสามารถมอบให้แก่ตัวเองและคนที่คุณรัก ได้

คือการอยู่กับปัจจุบัน

9 : ปล่อยวางและผ่อนคลายความเครีย ดลงบ้าง

ถ้าคุณมองทุกอย่ างเป็นเรื่องจริงจังไปซะหมด คุณอาจต้องเผชิญกับ

ความกลัวในทุกย่ างก้าวของชีวิตจงผ่อนคลายความตึงเครี ยด และ

หัวเราะออกมาบ้างโดยเฉพาะเมื่อหลายอย่ างไม่เป็นไปตามที่วาง

แผนไว้คนที่อารมณ์ดีมักเผ ชิญหน้ากับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ดีกว่า

10 : รู้จักรักและเห็นใจคนอื่นด้วย

คนที่รู้จักรักตัวเองมักจะเป็นห่วงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนอื่นด้วย

พวกเขาจะรู้จักให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุ ษย์ดังนั้นจงทำความ

เ ข้ า ใ จ ผู้อื่นให้ถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินอะไรลงไปนอกจากนี้คุณควร

ขอบคุณคนที่หย าบคายและมีนิสัยไม่น่ารักด้วย เ พ ร า ะพวกเขาคือ

ตัวอย่ างชั้นดีที่ทำให้คุณรู้ว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ

11 : จงอยู่กับความเป็นจริง

บางสิ่งแม้ว่าจะย ากแต่ก็คุ้มค่า นั่นคือการละทิ้งความสมบู รณ์แบบและ

หั น ม าเป็นตัวเองอย่ างแท้จริงสิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทางคือ

กา รกลับสู่ความรู้สึกสงบซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับในกระบวนการ

ของชีวิตแทนที่จะคาดหวังว่าทุกอย่ างควรเป็นอย่ างไร

12 : คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลง

จ ง เตือนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นและไม่ต้องขออนุญา ต

เพื่อทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยเ พ ร า ะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามากคุณ

สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่ างในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาต

13 : เว้นระยะห่างจากคนที่ฉุดรั้งคุณ

อย่ าไปห่วงคนที่ไม่เคยเป็นห่วงคุณจงรู้คุณค่าในตัวเอง! เมื่อคุณทุ่มเทให้

กับคนที่ไม่เห็นค่าจะเท่ากับว่าคุณแพ้เพื่อนที่ดีควรให้แรงผลักดันกำลังใจ

และเคารพคุณ การมีเพื่ อนเยอะไม่สำคัญเท่ากับการมีเพื่อนดีๆนะจำไว้

14 : ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น

หากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณต้องลงมือทำในสิ่งที่

ไม่เคยทำมาก่อนเดินหน้าสู่ความคิดและการกระทำที่ส่งเสริมและเติม

เต็มชีวิตคุณ

15 : เริ่มบอกรักตัวเอง

เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศ ษขนาดไหน คุณควรส่อง

กระจกมองดูตัวเองเ พ ร า ะสิ่งที่สะท้อนออกมาคือภาพที่ปรากฏในโลก

แห่งความเป็นจริงการผิดหวังในตัวผู้อื่นมักจะสะท้อนความผิดหวังของ

ตัวเองออกมาด้วยซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่น ดังนั้น

ต้องแสดงออกว่าคุณรักตัวเองได้แล้ว

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …