Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 5 ข้อแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนจน บางครั้งก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่

5 ข้อแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนจน บางครั้งก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่

0 second read
ปิดความเห็น บน 5 ข้อแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนจน บางครั้งก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่
0

5 ข้อ แตกต่าง ระหว่างคนรวย กับ คนจน

..vs..

บางครั้ง คนรวยกับคนจน นั้น มักมีเส้นบางๆกั้นอยู่เพียงแต่ตัวเรานั้นจะสังเกตหรือรับรู้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง

คนจำนวนไม่น้อยที่รับรู้ถึงข้อแตกต่างระหว่าง คนรวยกับคนจนแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี

ขึ้นแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่แย่แต่อย่ างไรก็ตามการที่เรานั้นได้รู้ข้อแตกต่างระหว่างคนสองประเภทนี้

ย่อมเป็นเรื่องที่ดีเ พ ร า ะเราสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อที่จะเริ่มพัฒนา

ตัวเองให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้น ไม่มากก็น้อยอย่ างแน่นอน

ข้อแตกต่างระหว่างคนสองประเภทนี้ที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมีดังนี้

1 : แตกต่างอย่ างที่หนึ่ง วิสัยทัศน์คนละขั้ว มองโลกคนละด้าน

แตกต่างอย่ างที่หนึ่ง วิสัยทัศน์นั้นสำคัญมากมายที่แยกแยะระหว่างคนรวยกับคนจน เราจะเห็นความแตกต่าง

ของวิสัยทัศน์จากคนสองประเภทนี้ได้อย่ างชัดเจน มีคนจำนวนไม่น้อยนั้นที่พย าย ามที่จะคิดเข้าข้างตัวเอง

หรือ คิดมองโลกในแง่ดี ว่าวิสัยทัศน์ของเรานี่แหละดีที่สุดแล้ว ในเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วนั้นเราจะไม่เปลี่ยน

วิสัยทัศน์ของตัวเองที่มีอยู่อย่ างแน่นอน เมื่อเราไม่เปลี่ยนวิสัยทัศน์ ของเราแล้วนั้นเราก็จะใช้ชีวิตเดิม ๆ

อยู่อย่ างนั้น เราจะทำอะไรเดิมที่ไม่มีความแปลกใหม่ มีคนจำนวนไม่น้อยที่กว่าจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์อะไร

บางอย่ างได้ต้องเจอเรื่องบางเรื่อง เจอสิ่งบางสิ่งที่สะเทือนใจมากมายจนเปลี่ยนวิสัยทัศน์เปลี่ยนความ

คิดเป็นคนละคน วิสัยทัศน์ของคนรวยนั้นมักเป็นวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล มองเห็นความสุขส่วนรวม

และสิ่งต่างๆ เป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางมากกว่าคนอื่นๆ

2 : แตกต่างอย่ างที่สอง การใช้เงินบริหารอนาคต

ถ้าเรามีเงินจำนวนหนึ่งนั้น อาจจะเป็นเงินที่มีจำนวนเยอะ เป็นเงินก้อน เป็นเงินที่ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม

คนที่ได้เงินเหล่านั้นหรือมีเงินเหล่านั้น ล้วนที่จะมีวิธีใช้เงินนั้นที่แตกต่างกันไป เรามั่นใจว่ามีคนจำนวนไม่

น้อยที่เลือกที่จะนำเงินเหล่านั้นไปซื้อ สิ่งของที่ตัวเองอย ากได้ ซื้อสิ่งของที่ตัวเองนั้นใฝ่ฝันอย ากได้มา

นาน อย ากครอบครองอะไรสักอย่ างที่จะต้องได้ หรือกินอาหารแพงๆทานอาหารหรูๆโดยที่ไม่รู้จักคำว่า

เสียดายเงิน ซึ่งการใช้เงินแบบนี้นั้นย่อมไม่เกิดผลดีอย่ างแน่นอนในไม่ช้าเงินนั้นจะหมดไปคนที่ประสบ

ความสำเร็จหรือคนรวยจำนวนไม่น้อยนั้นที่เลือกที่จะนำเงินที่มีอยู่หรือนำเงินที่ได้มาเหล่านั้นไปลงทุน

กับสิ่งต่างๆ ใช้เงินสร้างเงินขึ้นมา เพื่อที่จะให้เงินที่มีอยู่นั้นงอกเงยเพิ่มขึ้นมากกว่าการนำเงินเหล่านั้น

ไปใช้จนหมด

3 : แตกต่างอย่ างที่สาม การเรียนรู้เสริมความคิด

มีคนจำนวนไม่น้อยที่เมื่อได้งานอะไรสักอย่ างแล้วนั้น ก็เลือกที่จะหยุดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ

แล้วหันไปให้ความสนใจกับงานของตัวเองเต็มที่แทน และผู้คนเหล่านั้นจำนวนไม่น้อยที่เราสามารถสังเกต

เห็นได้นั้น ก็แทบจะไม่มีวันเติบโตในหน้าที่การงานได้เลยคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนไม่น้อยนั้นไม่เคย

คิดที่จะหยุดการเรียนรู้ พวกเขาเหล่านั้นเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่ง

ยิ่งขึ้นไปอีก ในทางกลับกันคนจนจำนวนไม่น้อยนั้นพวกเขาเลือกที่จะไม่รับรู้สิ่งใหม่ๆเลือกที่จะไม่หา

ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองให้อยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิม ดังนั้นการเรียนรู้นั้นย่อมเป็นส่วนหนึ่ง

ที่สำคัญมากมาย

4 : แตกต่างอย่ างที่สี่ เลือกที่จะเดินหน้าหรือเลือกที่จะอยู่กับที่

การเดินหน้าหรืออยู่กับที่ที่เราจะพูดถึงนี้ คงไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแน่นอน แต่เป็นการ

เคลื่อนไหวทางความคิด เป็นการเคลื่อนไหวของหน้าที่ของเราหรือการเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆรวมไปถึงงานที่ทำ

มีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกที่จะอยู่กับที่เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ เลือกที่จะทำงานประจำไม่ออกไปหาอย่ างอื่น

หรือสร้างความสำเร็จที่มาจากโอกาสด้วยเหตุผลหลายๆอย่ าง อาจเป็นเ พ ร า ะต้องการความมั่นคง สิ่งที่

ทำอยู่นั้นเรามั่นคงเลยไม่อย ากออกไปที่ไหน ไม่อย ากออกไปทำอะไรอย่ างอื่น แต่ถึงอย่ างไรก็ตามคน

รวยจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จนั้น พวกเขาเลือกที่จะทิ้งสิ่งที่ทำอยู่หรือโดนบังคับให้ทิ้งสิ่งที่ทำ

อยู่หรืออาจจะล้มเหลวกับสิ่งที่ทำอยู่ เพื่อไปสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยอยู่บนพื้นฐาน

ของคำว่าโอกาสและคำว่าความสำเร็จ

5 : แตกต่างอย่ างที่ห้า อดทนในสิ่งที่ควรอดทน

การอดทนในสิ่งที่ควรอดทนนี้ คือการอดทนสิ่งต่างๆที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จ ความอดทนเป็นสิ่ง

พื้นฐานของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ การอดทนในสิ่งที่ควรอดทนนั้น มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าควร

อดทนกับอะไร การอดทนที่โดนเจ้านายของที่ทำงานบ่นทุกวันนี้ไม่ทำให้เรารวยขึ้นอย่ างแน่นอนการ

อดทนทำงานทุกวันโดยที่ไม่ก้าวหน้าหรืออดทนทำงานเพื่อความอยู่รอดไปวันๆโดยที่ไม่เห็นโอกาสนี้

เป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอน แต่การอดทนในที่นี้หมายถึงการอดทนรอโอกาสและในบางครั้งเราอาจต้องไป

หาโอกาสด้วยตัวเอง มีสิ่งต่างๆจำนวนไม่น้อยที่ต้องใช้เวลาและความอดทน เราไม่อาจใจร้อนที่จะ

ซื้อหุ้นตัวที่อย ากได้ถ้าเราไม่อดทนรอจังหวะที่เหมาะสม ในบางครั้งถ้าเรามองเห็นโอกาสหน้าที่

การงานที่ดีกว่านั้นแต่ติดในเรื่องของเงินเราอาจจะอดทนเพื่อเก็บเงินในการสร้างฐานะสร้าง

โอกาสต่างๆให้กับตัวเองได้

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …